Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1980-2000*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 198019901995199819992000*
 
 MW
 
Energieomzettingsbedrijven1)51450553794785777
Industrie1 3831 6132 2893 0033 2673 334
Overige2)1531781 2241 8131 8501 822
 
Totaal1 5872 2414 0665 6105 9025 933
 
Bron: CBS.CBS/MC/okt02
1) Energieomzettingsbedrijven: raffinaderijen, vuilverbrandingsbedrijven en cokesfabriek.
2) Overige: energiedistributiesector, glastuinbouw, gezondheidszorg, utiliteitsbouw en recreatie.

Ontwikkeling warmte/krachtvermogen

Door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt is de rentabiliteit van de warmte/krachtinstallaties sterk gedaald en daardoor is de groei van het warmte/krachtvermogen gestagneerd.

Methodiek

De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de (decentrale) plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van de industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de laatste.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het verbruik van energiedragers zijn te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
25
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
17
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1980-2000* (indicator 0387, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.