Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het opgesteld vermogen aan warmte/kracht neemt de laatste jaren nauwelijks meer toe door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt.

 199819992000200120022003*
       
 MW     
       
Totaal4 7954 7744 8045 1095 0795 108
Energieomzettingsbedrijven 1)432434432431431431
       
Industrie2 6202 5422 5412 8702 8572 901
w.v.      
chemie1 5661 4771 4701 7991 7971 832
voeding en genotmiddelen544549554552547555
papier406411411414408408
overige industrie104105106105105106
       
Overig1 7431 7981 8311 8081 7911 777
w.v.      
land- en tuinbouw919966995969956930
distributiebedrijven318320320319318321
afvalverbranding373735343333
gezondheidszorg en overig469475481486484493
       
Bron: CBS (2004).CBS/MC/sept04/0387
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven.

Ontwikkeling warmte/krachtvermogen

Door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt is de rentabiliteit van de warmte/krachtinstallaties sterk gedaald en stagneert de groei van het warmte/krachtvermogen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
In vergelijking met voorgaande jaren is voor een iets gewijzigde opzet van de tabel gekozen. Aanleiding hiertoe is de beschikbaarheid van herziene gegevens, waarbij een nauwkeuriger inzicht is verkregen in de installaties die zowel warmte als elektriciteit produceren. Hierdoor zijn enkele installaties nu niet meer meegeteld in het totale opgestelde vermogen aan warmte/kracht.De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de (decentrale) plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
25
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
17
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2003 (indicator 0387, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.