Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het opgesteld vermogen aan warmte/kracht is in 2004 weer toegenomen door de ingebruikname van een grote elektriciteitscentrale.

  199820002001200220032004
 MW     
Totaal8 9659 2389 5419 5119 55610 490
       
Centraal (SBI 40)4 1684 4334 4334 4334 4765 345
       
Totaal decentraal4 7974 8055 1085 0785 0805 145
Energieomzettingsbedrijven 1)432432431431431424
        
Industrie2 6202 5402 8702 8572 8842 869
w.v.chemie1 5661 4701 7991 7971 8261 804
 voeding en genotmiddelen544554552547549557
 papier406410414408408408
 overige industrie104106105105101100
        
Overig1 7441 8321 8071 7911 7651853
w.v.land- en tuinbouw9199959699569601042
 distributiebedrijven318320319318318317
 afvalverbranding373534333131
 gezondheidszorg en overig470482485484456463
        
Bron: CBS (2006).CBS/MNC/apr06/0387
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven.

Ontwikkeling warmtekrachtvermogen

Het overgrote deel van de opgewekte elektriciteit in Nederland wordt geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. De warmte die daarbij ontstaat, kan nuttig worden gebruikt door toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK). Het hogere rendement dat daarmee uit de brandstoffen wordt gehaald beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2. WKK levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Kyoto-protocol.
Na drie jaren van stagnatie is in 2004 het opgestelde WKK-vermogen in Nederland weer gestegen. Het betreft voornamelijk uitbreiding van centraal opgesteld vermogen. Ultimo 2004 is het totaal opgestelde WKK-vermogen 10,5 GW. Ter vergelijking, aan het eind van 2004 is het totaal opgestelde elektriciteitsvermogen in Nederland 21,5 GW.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het opgestelde vermogen is uitgesplitst naar een centraal en een decentraal deel. Het centrale deel betreft de installaties die op reguliere basis elektriciteit leveren aan het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. Het decentrale deel betreft alle andere installaties. De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
25
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
17
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2004 (indicator 0387, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.