Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het opgesteld vermogen aan warmte/kracht neemt de laatste jaren nauwelijks meer toe door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt.

 19981999200020012002*
      
 MW    
Totaal4 7044 8164 8645 2305 233
Energieomzettingsbedrijven1)434438436436436
      
Industrie2 5782 6072 5892 9052 893
w.v.Chemie1 5211 5431 5131 8291 828
Voeding en genotsmiddelen543545557554549
Papier412416416419413
Overige industrie102103103103103
      
Overig1 6921 7711 8391 8891 904
Land-en tuinbouw8729329841 0211 036
Distributiebedrijven323325326326326
Overig2)497514529542542
      
Bron: CBS (2003).CBS/MC/okt03/0387
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven
2) Gezondheidszorg en overige producenten

Ontwikkeling warmte/krachtvermogen

Door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt is de rentabiliteit van de warmte/krachtinstallaties sterk gedaald en daardoor is de groei van het warmte/krachtvermogen gestagneerd.

Technische toelichting

In vergelijking met voorgaande jaren is voor een iets gewijzigde opzet van de tabel gekozen. Aanleiding hiertoe is de beschikbaarheid van herziene gegevens, waarbij een nauwkeuriger inzicht is verkregen in de installaties die zowel warmte als elektriciteit produceren. Hierdoor zijn enkele installaties nu niet meer meegeteld in het totale opgestelde vermogen aan warmte/kracht.De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de (decentrale) plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het verbruik van energiedragers zijn te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
25
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
17
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2002 (indicator 0387, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.