Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het opgesteld vermogen aan warmte/kracht is in 2005 minder hard toegenomen dan in 2004.

  199820002002200320042005*
       
 MW     
       
Totaal8 9659 2389 5119 55610 49010 616
       
Centraal (SBI 40)4 1684 4334 4334 4765 3455 365
       
Totaal decentraal4 7974 8055 0785 0805 1455 251
Energieomzettingsbedrijven 1)432432431431424425
        
Industrie2 6202 5402 8572 8842 8692 787
w.v.chemie1 5661 4701 7971 8261 8041 736
 voeding en genotmiddelen544554547549557544
 papier406410408408408405
 overige industrie104106105101100102
        
Overig1 7441 8321 7911 7651 8532 038
w.v.land- en tuinbouw9199959569601 0421 120
 distributiebedrijven318320318318317315
 afvalverbranding3735333131137
 gezondheidszorg en overig470482484456463466
        
Bron: CBS (2007).CBS/MNC/mrt07/0387
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven.

Ontwikkeling warmtekrachtvermogen

Het opgestelde vermogen is in 2005 duidelijk minder hard gestegen dan in 2004. Zo liet 2004 een stijging zien van 9,8 % als gevolg van de ingebruikname van een grote elektriciteitscentrale. In 2005 is deze toename slechts 1,2 %. Ultimo 2005 is het totaal opgestelde WKK-vermogen 10,6 GW. Ter vergelijking, aan het eind van 2005 is het totaal opgestelde elektriciteitsvermogen in Nederland 21,8 GW.
Het overgrote deel van de opgewekte elektriciteit in Nederland wordt geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. De warmte die daarbij ontstaat, kan nuttig worden gebruikt door toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK). Het hogere rendement dat daarmee uit de brandstoffen wordt gehaald beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2. WKK levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Kyoto-protocol.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het opgestelde vermogen is uitgesplitst naar een centraal en een decentraal deel. Het centrale deel betreft de installaties die op reguliere basis elektriciteit leveren aan het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. Het decentrale deel betreft alle andere installaties. De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
25
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
17
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2005 (indicator 0387, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.