Energie en milieu

Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1980-2000*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1980 1990 1995 1998 1999 2000*
 
  MW
 
Energieomzettingsbedrijven1) 51 450 553 794 785 777
Industrie 1 383 1 613 2 289 3 003 3 267 3 334
Overige2) 153 178 1 224 1 813 1 850 1 822
 
Totaal 1 587 2 241 4 066 5 610 5 902 5 933
 
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Energieomzettingsbedrijven: raffinaderijen, vuilverbrandingsbedrijven en cokesfabriek.
2) Overige: energiedistributiesector, glastuinbouw, gezondheidszorg, utiliteitsbouw en recreatie.

Ontwikkeling warmte/krachtvermogen

Door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt is de rentabiliteit van de warmte/krachtinstallaties sterk gedaald en daardoor is de groei van het warmte/krachtvermogen gestagneerd.

Methodiek

De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de (decentrale) plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van de industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de laatste.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het verbruik van energiedragers zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1980-2000* (indicator 0387, versie 03 , 15 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.