Energie en milieu

Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het opgesteld vermogen aan warmte/kracht neemt de laatste jaren nauwelijks meer toe door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt.

  1998 1999 2000 2001 2002*
           
  MW        
Totaal 4 704 4 816 4 864 5 230 5 233
Energieomzettingsbedrijven1) 434 438 436 436 436
           
Industrie 2 578 2 607 2 589 2 905 2 893
w.v. Chemie 1 521 1 543 1 513 1 829 1 828
Voeding en genotsmiddelen 543 545 557 554 549
Papier 412 416 416 419 413
Overige industrie 102 103 103 103 103
           
Overig 1 692 1 771 1 839 1 889 1 904
Land-en tuinbouw 872 932 984 1 021 1 036
Distributiebedrijven 323 325 326 326 326
Overig2) 497 514 529 542 542
           
Bron: CBS (2003). CBS/MC/okt03/0387
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven
2) Gezondheidszorg en overige producenten

Ontwikkeling warmte/krachtvermogen

Door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt is de rentabiliteit van de warmte/krachtinstallaties sterk gedaald en daardoor is de groei van het warmte/krachtvermogen gestagneerd.

Technische toelichting

In vergelijking met voorgaande jaren is voor een iets gewijzigde opzet van de tabel gekozen. Aanleiding hiertoe is de beschikbaarheid van herziene gegevens, waarbij een nauwkeuriger inzicht is verkregen in de installaties die zowel warmte als elektriciteit produceren. Hierdoor zijn enkele installaties nu niet meer meegeteld in het totale opgestelde vermogen aan warmte/kracht.De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de (decentrale) plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het verbruik van energiedragers zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2002 (indicator 0387, versie 04 , 28 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.