Energie en milieu

Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het opgesteld vermogen aan warmte/kracht neemt de laatste jaren nauwelijks meer toe door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt.

  1998 1999 2000 2001 2002 2003*
             
  MW          
             
Totaal 4 795 4 774 4 804 5 109 5 079 5 108
Energieomzettingsbedrijven 1) 432 434 432 431 431 431
             
Industrie 2 620 2 542 2 541 2 870 2 857 2 901
w.v.            
chemie 1 566 1 477 1 470 1 799 1 797 1 832
voeding en genotmiddelen 544 549 554 552 547 555
papier 406 411 411 414 408 408
overige industrie 104 105 106 105 105 106
             
Overig 1 743 1 798 1 831 1 808 1 791 1 777
w.v.            
land- en tuinbouw 919 966 995 969 956 930
distributiebedrijven 318 320 320 319 318 321
afvalverbranding 37 37 35 34 33 33
gezondheidszorg en overig 469 475 481 486 484 493
             
Bron: CBS (2004). CBS/MC/sept04/0387
1) Raffinaderijen en winningsbedrijven.

Ontwikkeling warmte/krachtvermogen

Door de invloed van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt is de rentabiliteit van de warmte/krachtinstallaties sterk gedaald en stagneert de groei van het warmte/krachtvermogen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

In vergelijking met voorgaande jaren is voor een iets gewijzigde opzet van de tabel gekozen. Aanleiding hiertoe is de beschikbaarheid van herziene gegevens, waarbij een nauwkeuriger inzicht is verkregen in de installaties die zowel warmte als elektriciteit produceren. Hierdoor zijn enkele installaties nu niet meer meegeteld in het totale opgestelde vermogen aan warmte/kracht.De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op de (decentrale) plaats waar de installatie is geplaatst. Een deel van de installaties is onderdeel van joint ventures van industriële bedrijven en energiedistributiebedrijven en zijn toegerekend aan de industriële bedrijven.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Opgesteld warmte/krachtvermogen, inclusief stadsverwarming, 1998-2003 (indicator 0387, versie 05 , 26 november 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.