Recycling van autowrakken, 1993-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Een steeds groter deel van de auto komt in aanmerking voor recycling. Gespecialiseerde demontagebedrijven verwerken ongeveer 90% van het aanbod aan voertuigwrakken.

Ontwikkeling recycling van autowrakken

Sinds begin jaren negentig komt een steeds groter deel van de auto in aanmerking voor recycling. In 2003 werd circa 86% (van het gewicht) van de autowrakken hergebruikt. In 1993 was dit 75%. Het hergebruik omvat zowel het product- als het materiaalhergebruik vóór de shredder en producthergebruik na de shredder. De niet-herbruikbare materialen worden gestort.

Inzet van gespecialiseerde demontagebedrijven

Gespecialiseerde demontagebedrijven verwerken ongeveer 90% van het totale aanbod aan wrakken. Zij verwijderen de materialen, waarvoor goede recyclingmogelijkheden bestaan. Dit doen zij in opdracht van Auto Recycling Nederland (ARN). De ARN is in 1995 opgericht door onder andere de automobielbranche in Nederland. Het aantal autodemontagebedrijven is in de periode van 1987 tot 2002 verminderd van circa 2 100 naar ongeveer 850. Bovendien moeten de bedrijven nu voldoen aan strenge milieueisen, zoals het treffen van bodembeschermende maatregelen.De demontagebedrijven ontvangen een premie voor het demonteren. Deze wordt gefinancierd uit de verplichte verwijderingsbijdrage op alle auto's, die in Nederland van een kenteken worden voorzien. Voor de jaren 2001-2006 is deze bijdrage verlaagd van 70 naar 45 euro.

Beleid recycling van auto's

Midden jaren tachtig is de uitvoering op gang gekomen van een beleid, dat tot doel heeft het aantal autodemontagebedrijven te saneren en het recyclingpercentage van de voor sloop vrijkomende auto's te maximaliseren. Volgens de Europese Richtlijn moet in 2006 tenminste 85% van het gewicht van de materialen waaruit auto's bestaan door enige vorm van hergebruik buiten de afvalstroom gehouden worden. Nederland voldoet al sinds 1997 aan deze doelstelling.Het ontwerp-Besluit beheer autowrakken (VROM, 2001) dat begin april 2002 van kracht geworden is, sluit geheel aan bij deze richtlijn. Doel hiervan is voornamelijk voorkoming of beperking van de hoeveelheid voertuigwrakken, alsmede aanscherping van de milieueisen waaraan de demontagebedrijven zich moeten houden. Hoewel de Europese richtlijn spreekt over 95% hergebruik in 2015, moet het Nederlandse systeem ertoe leiden dat al in 2007 aan de recyclingdoelstellingen wordt voldaan.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de uitval van autowrakken is te vinden op StatLine (CBS), en de website van Auto Recycling Nederland (ARN). ARN is opgericht door de Nederlandse autobranche met als doel de hoeveelheid afval van afgedankte auto's drastisch te verminderen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Recycling van autowrakken, 1993-2003 (indicator 0397, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.