Recycling van autowrakken, 1997-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 2000 wordt meer dan 85 procent van de materialen uit een autowrak hergebruikt. Gespecialiseerde, bij Auto Recycling Nederland (ARN) aangesloten demontagebedrijven verwerken ongeveer 90 procent van het aanbod aan voertuigwrakken.

Meer dan 85% van de materialen hergebruikt

Het Nederlandse beleid rond autowrakken heeft zich de laatste twintig jaar gericht op het saneren van het aantal autodemontagebedrijven en het maximaliseren van het recyclingpercentage van de voor sloop vrijkomende auto's. Nederland voldoet sinds 2000 aan de doelstelling voor 2006 van de Europese Richtlijn 2000/53/EG. Volgens deze richtlijn moet in 2006 ten minste 85 procent van het gewicht van de materialen waaruit auto's bestaan door enige vorm van hergebruik buiten de afvalstroom gehouden worden. Het Besluit beheer autowrakken (VROM, 2002) is sinds 2002 van kracht en sluit geheel aan bij deze richtlijn.

Toekomstige doelstelling

De Europese Richtlijn spreekt over 95 procent hergebruik in 2015. Omdat met de huidige technieken deze doelstelling niet kan worden gerealiseerd, is ARN in 2007 begonnen met de bouw van een Post Shredder Technologie fabriek. Met behulp van "post shredder technieken", het verder scheiden van geshredderde materialen, moet het recyclingpercentage vanaf 2008 verder stijgen.

Inzet van gespecialiseerde demontagebedrijven

In Nederland zijn ruim 500 autodemontagebedrijven actief. In 2006 zijn hiervan 263 aangesloten zijn bij ARN. De ARN-demontagebedrijven verwerken ongeveer 90 procent van het totale aanbod van wrakken. Zij verwijderen materialen, waarvoor goede recyclingmogelijkheden bestaan. De rest van de autowrakken wordt verwerkt door niet bij ARN aangesloten bedrijven.
De ARN-demontagebedrijven ontvangen een premie voor het demonteren van een autowrak. Deze wordt gefinancierd uit de verplichte verwijderingsbijdrage op alle auto's, die in Nederland van een kenteken worden voorzien. Voor de jaren 2001-2007 is deze bijdrage vastgesteld op 45 euro. Bedrijven die niet bij ARN aangesloten zijn ontvangen deze premie niet.

Strenge milieueisen

Door steeds strengere milieueisen is het aantal actieve autodemontagebedrijven fors teruggelopen vanaf circa 2 400 begin jaren negentig tot ruim 500 in 2006. Het betreft het nemen van bodembeschermende maatregelen tegen het weglekken van vloeistoffen. Sinds 2002 is er ook de droogleginstallatie voor het milieuvriendelijk verwijderen van vloeistoffen uit het autowrak bijgekomen. In 2006 zijn nagenoeg alle bij ARN aangesloten bedrijven ervan voorzien.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het hergebruik omvat zowel het product- als het materiaalhergebruik vóór het wrak de shredder ingaat, het materiaalhergebruik na de shredder, en de energieterugwinning. De niet-herbruikbare materialen worden gestort (ARN, 2007).ARN is in 1995 opgericht door onder andere de automobielbranche in Nederland met als doel de hoeveelheid afval van afgedankte auto's drastisch te verminderen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Recycling van autowrakken, 1997-2006 (indicator 0397, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.