Biodiversiteit

Nieuwe soorten in de Oosterschelde, 1978-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal nieuwe soorten in de Oosterschelde is de laatste jaren sterk in aantal toegenomen. Vooral zuidelijke soorten komen in toenemende mate voor.

Zuidelijk en Atlantische soorten

Vooral de Europese atlantische soorten met een zuidelijke verspreiding hebben zich gevestigd in de Oosterschelde. Opvallend is het ontbreken van soorten met een noordelijk areaal bij de nieuwkomers. Ook zijn er een aantal nieuwe soorten die zowel in ten noorden als ten zuiden van Nederland voorkomen, hier aangeduid als Atlantische soorten. Overigens handhaven niet alle soorten zich over een lange periode, sommige zijn slechts een of een paar jaar aanwezig. Mogelijk is dit veroorzaakt door strenge winters.

Soorten van buiten Europa

Naast soorten uit Europa zijn er de afgelopen jaren nieuwe soorten in de Oosterschelde aangetroffen, die van buiten Europa voorkomen. In de meeste gevallen heeft de mens, bewust of onbewust, bijgedragen aan de verplaatsing van deze soorten, hier exoten genoemd, naar Nederland.
In hoeverre deze exoten een bedreiging vormen voor de oorspronkelijke fauna en flora is niet bekend.

Referenties

  • Elgershuizen, J.H.B.W., C. Bakker en P.H. Nienhuis (1979). Inventarisatie van aquatische planten en dieren in de Oosterschelde. Rapporten en verslagen 1979-3 Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke.. 105 pp.
  • Gmelig Meyling, A.W. en R.H. Bruyne (2001). Een duik in mariene gegevens. Lange termijnveranderingen van populaties van enkele mariene organismen (roggen, weekdieren, kreeftachtigen e.a.) als gevolg van menselijk handelen. Stichting Anemoon. Heemstede.

Relevante informatie

  • Meer informatie over deze exoten is te vinden op de website van de Stichting Anemoon

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nieuwe soorten in de Oosterschelde

Omschrijving

Aanatl nieuwe soorten in de Oosterschelde vanaf het jaar 1978. Als basis/uitgangspunt is de lijst met soorten van de Oosterschelde die in 1979 is verschenen (Elgershuizen et al., 1979)

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De gegevens zijn afkomstig van de Stichting Anemoon die de gegevens verzameld heeft aan de hand van eigen meetnetten, literatuur en deskundigen.

Basistabel

Zie tabblad figuurdata onder Download figuurdata. Onder dit tabblad is ook een lijst met soorten opgenomen, waarop de figuur is gebaseerd.

Geografisch verdeling

Oosterschelde

Verschijningsfrequentie

tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gmelig Meyling, A.W. en R.H. Bruyne (2001). Een duik in mariene gegevens. Lange termijnveranderingen van populaties van enkele mariene organismen (roggen, weekdieren, kreeftachtigen e.a.) als gevolg van menselijk handelen. Stichting Anemoon. Heemstede.
Elgershuizen, J.H.B.W., C. Bakker en P.H. Nienhuis (1979). Inventarisatie van aquatische planten en dieren in de Oosterschelde. Rapporten en verslagen 1979-3 Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke.. 105 pp.

Betrouwbaarheidscodering

D Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Nieuwe soorten in de Oosterschelde, 1978-2011 (indicator 1065, versie 07 , 18 november 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.