Landbouw en milieu

Glastuinbouw, 1980-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aantal glastuinbouwbedrijven is sinds 1980 meer dan gehalveerd. In 1980 waren er 15.800 bedrijven met tuinbouw onder glas. In 2010 is dit afgenomen tot 5.800 bedrijven. De glastuinbouw is sterk geconcentreerd in de Randstad.

Toename in Flevoland, afname in andere provincies

In Flevoland is het aantal bedrijven met glastuinbouw met 30% toegenomen sinds 1980. In alle andere provincies is het aantal bedrijven met glastuinbouw afgenomen. De sterkste daling vond plaats in de provincie Utrecht, waar het aantal bedrijven met glastuinbouw met 80% afnam. Dit was het gevolg van de aanleg van nieuwe woonwijken zoals Leidsche Rijn.

Grootste oppervlakte glastuinbouw in Zuid-Holland

Zuid-Holland is nog steeds veruit de grootste kassenprovincie ondanks de afname van de oppervlakte glastuinbouw in de periode 2000-2008. In 2010 lag met 51% het grootste deel van de Nederlandse kassen nog in deze provincie. Vooral in het Westland staat de glastuinbouw onder grote ruimtedruk. In het gebied van de gemeente Westland is in de periode 2000-2008 ruim 200 hectare aan glastuinbouw verdwenen. De doelstelling van de provincie Zuid-Holland is het terugdringen van verspreide kassen en het terugkeren naar 5.800 hectare glastuinbouw (het niveau van 2000) door nieuwe glastuinbouwlocaties te ontwikkelen.

Ook afname oppervlakte in Noord-Holland

In Noord-Holland is het oppervlakte glastuinbouw in de periode 2000-2010 met ruim 100 hectare afgenomen. Noord-Holland gaat voor de komende jaren uit van een uitbreiding met 1000 hectare glastuinbouw in het noorden van de provincie. Ook in de provincie Noord-Holland is het beleid om verspreide kassen terug te dringen.

Concentratie in Randstad

De glastuinbouw in de Randstad is sterk geconcentreerd in enkele gemeenten. Buiten de Randstad komt de glastuinbouw meer verspreid voor. De gemeente Westland heeft de hoogste concentratie glastuinbouw: de glastuinbouw neemt er 78% van de cultuurgrond in beslag. De gemeente Westland wordt gevolgd door de gemeenten Rijswijk met 34%, Lansingerland met 32%, Pijnacker-Nootdorp met 29% en Uithoorn met 29% glastuinbouw. Buiten de Randstad zijn er geen gemeenten te vinden waar het aandeel glastuinbouw hoger is dan 10%.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Ontwikkeling van het aantal glastuinbouw per provincie, 1980-2010.

Omschrijving

Index (1980 = 100) van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie.
Het gaat hier overigens niet om bedrijven van hoofdbedrijfstype tuinbouw, maar om alle bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas. Hiertoe behoren ook bedrijven die tot andere hoofdbedrijfstypes behoren.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Zie CBS-Landbouwtelling voor algemene informatie.

Basistabel

Ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie, 1980-2000:
Landbouw; gemeente, 1980-2000
Ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven per provincie, 2000-2010:
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Geografisch verdeling

Nederland, provincies en gemeenten

Andere variabelen

Gewassen, dieren en grondgebruik

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks. De peildatum is 1 april (van het referentiejaar).

Achtergrondliteratuur

Zie voor de methodenbeschrijving de tabeltoelichting van de landbouwtellingstabellen op StatLine

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Glastuinbouw, 1980-2010 (indicator 2123, versie 02 , 30 augustus 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.