Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigkilometers is sinds 1990 met circa 30% toegenomen. Desondanks zijn de emissies, met uitzondering die van CO2, afgenomen door maatregelen.

Emissie van kooldioxide per voertuigkilometer is stabiel

Tussen 1990 en 1998 heeft de groei van de kooldioxide (CO2)-emissie door het wegverkeer gelijke tred gehouden met de groei van het aantal voertuigkilometers. Dit betekent dat wegvoertuigen gemiddeld in deze periode niet zuiniger zijn geworden.

Emissie van stikstofoxiden per voertuigkilometer sterk afgenomen

De stikstofoxiden (NOx)-emissie door het wegverkeer is sinds 1990 jaarlijks gedaald; ondanks dat het aantal voertuigkilometers tussen 1990 en 2001 met circa 30% is toegenomen. Dit komt voor NOx met name op het conto van de driewegkatalysator. Deze deed in het begin van de jaren negentig zijn intrede als gevolg van emissienormstelling bij personenauto's en bestelauto's.

Ontwikkeling emissie koolmonoxide en VOS

Sinds 1980 zijn de emissies van koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) met respectievelijk 60 en 55% verminderd. Stapsgewijs aangescherpte Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018 hebben uiteindelijk geresulteerd in de toepassing van driewegkatalysatoren bij personen- en bestelauto's op benzine en LPG. De VOS-verdampingsemissies zijn, eveneens onder invloed van Europese eisen, tussen 1990 en 2001 met een kwart verminderd door de toepassing van koolstoffilters ('cannisters') in personenauto's.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1980-2002 (indicator 0131, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.