Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigkilometers is sinds 1990 met circa 30% toegenomen. Desondanks zijn de emissies, met uitzondering die van kooldioxide, afgenomen door maatregelen.

Ontwikkeling emissie kooldioxide per voertuigkilometer

Tussen 1990 en 2003 heeft de groei van de kooldioxide (CO2)-emissie door het wegverkeer ongeveer gelijke tred gehouden met de groei van het aantal voertuigkilometers. Dit betekent dat wegvoertuigen gemiddeld in deze periode niet zuiniger zijn geworden.

Ontwikkeling emissie stikstofoxiden per voertuigkilometer

De emissie van stikstofoxiden (NOx) door het wegverkeer is sinds 1990 jaarlijks gedaald, ondanks een groei van het aantal voertuigkilometers tussen 1990 en 2003 met circa 30%. De lagere emissie van stikstofoxiden komt met name op het conto van de driewegkatalysator, die sinds begin jaren negentig als gevolg van emissienormstelling zijn intrede deed bij personenauto's en bestelauto's.

Ontwikkeling emissie koolmonoxide en VOS (exclusief methaan)

Sinds 1980 zijn de emissies van koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) met respectievelijk 60 en 55% verminderd. Stapsgewijs aangescherpte Europese emissie-eisen voor de typekeuring van motorvoertuigen hebben uiteindelijk geresulteerd in de toepassing van driewegkatalysatoren bij personen- en bestelauto's op benzine en LPG. De VOS-verdampingsemissies zijn eveneens onder invloed van Europese eisen tussen 1990 en 2003 met een kwart verminderd door de toepassing van koolstoffilters ('canisters') in personenauto's.

Oorzaken van emissies

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de emissies door wegverkeer vindt u in StatLine (CBS) en het Datawarehouse (Emissieregistratie).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De methodiek voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (2004).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1980-2003 (indicator 0131, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.