Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigkilometers is sinds 1990 met circa 30% toegenomen. Desondanks zijn de emissies, met uitzondering die van CO2, afgenomen door maatregelen.

Ontwikkeling CO2-emissie per voertuigkilometer

Tussen 1990 en 2002 heeft de groei van de CO2-emissie door het wegverkeer ongeveer gelijke tred gehouden met de groei van het aantal voertuigkilometers. Dit betekent dat wegvoertuigen gemiddeld in deze periode niet zuiniger zijn geworden.

Ontwikkeling emissie NOx per voertuigkilometer

De NOx-emissie door het wegverkeer is sinds 1990 jaarlijks gedaald; ondanks dat het aantal voertuigkilometers tussen 1990 en 2001 met circa 30% is toegenomen. Dit komt voor NOx met name op het conto van de driewegkatalysator, die sinds begin jaren negentig als gevolg van emissienormstelling zijn intrede deed bij personenauto's en bestelauto's.

Ontwikkeling emissie CO en VOS (exclusief methaan)

Sinds 1980 zijn de emissies van koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) met respectievelijk 60 en 55% verminderd. Stapsgewijs aangescherpte Europese emissie-eisen voor de typekeuring van motorvoertuigen hebben uiteindelijk geresulteerd in de toepassing van driewegkatalysatoren bij personen- en bestelauto's op benzine en LPG. De VOS-verdampingsemissies zijn eveneens onder invloed van Europese eisen tussen 1990 en 2001 met een kwart verminderd door de toepassing van koolstoffilters ('cannisters') in personenauto's.

Technische toelichting

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer emissiesgegevens vindt u in StatLine (CBS). Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1980-2002 (indicator 0131, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.