Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring, Vermesting en Afvalbeheer leveren de producenten de grootste bijdrage van ongeveer 80% of meer.

Milieudruk door consumenten en producenten

Producenten leveren een veel grotere bijdrage aan de milieudruk dan consumenten. Dit geldt voor zowel voor de thema's Klimaatverandering, Verzuring, Vermesting als voor Afvalbeheer. Onder de categorie 'overige' vallen de milieudruk van afvalstortplaatsen en transportverschillen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: Omschrijving van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2008

Omschrijving

De bijdragen van consumenten en producenten aan de milieuthema's broeikaseffect, verzuring, vermesting en afvalbeheer

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodiek beschrijving: Milieurekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodiek beschrijving: Milieurekeningen

Opmerking

De cijfers over afval hebben betrekking op het jaar 2006.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2008 (indicator 0213, versie 09 , 10 december 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.