Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 80 procent of meer de grootste bijdrage.

Milieudruk door consumenten en producenten

Producenten leveren een veel grotere bijdrage aan de milieudruk dan consumenten. Dit geldt voor zowel voor de thema's Klimaatverandering en Verzuring als voor Afvalbeheer. Onder de categorie 'overige' vallen milieudruk van afvalstortplaatsen en transportverschillen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: Bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's

Omschrijving

De bijdragen van consumenten en producenten aan de milieuthema's broeikaseffect, verzuring en afvalbeheer

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodiek beschrijving: Milieurekeningen

Basistabel

StatLine: Milieurekeningen; kerncijfers. CBS, Den Haag/Heerlen.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Opmerking

De cijfers over afval hebben betrekking op het jaar 2010. Sinds statistiekjaar 2013 wordt de bijdrage aan het milieuthema Vermesting niet meer meegenomen.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen, de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2013 (indicator 0213, versie 13 , 9 maart 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.