Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema\'s, 2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 82 procent of meer de grootste bijdrage.

Milieudruk door consumenten en producenten

Producenten leveren een veel grotere bijdrage aan de milieudruk dan consumenten. Dit geldt voor zowel voor de thema's Klimaatverandering en Verzuring als voor Afvalbeheer. Onder de categorie 'overige' vallen milieudruk van afvalstortplaatsen en transportverschillen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: Bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's
Omschrijving
De bijdragen van consumenten en producenten aan de milieuthema's broeikaseffect, verzuring en afvalbeheer
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Basistabel
De basistabellen zijn te vinden in de boom van StatLine (Macro-economie -> Nationale rekeningen -> Overige rekeningen -> Milieu.
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Onderzoeksbeschrijving milieurekeningen (CBS, 2018)
Opmerking
De cijfers over afval hebben betrekking op het jaar 2014. Sinds statistiekjaar 2013 (versie 13 van deze indicator) wordt de bijdrage aan het milieuthema Vermesting niet meer meegenomen.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema\'s, 2016 (indicator 0213, versie 16,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.