Opbrengsten van milieuheffingen, 1985-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen.

 1990199520002001200220031)
       
 miljoen euro    
       
Afvalwater2)64087010031 0351 0791 089
w.v.Rijk464436313232
 Provincies8586----
 Water- en zuiveringsschappen4787069671 0041 0471 079
 Gemeenten3134----
Rioolrechten246457656701731797
       
Geluidhinder burgerluchtvaart112436433845
       
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten7141 0091 2271 2831 3121 450
       
Overschot dierlijk mest1717181187
Grondwaterheffing en heffing nazorg stortplaatsenprovincies3634403634
       
Bron: CBS.CBS/MC/mei04/0358
1) Begrotingscijfer.
2) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
3) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Opbrengst afvalstoffenheffing neemt nog steeds toe

De sterke stijging van de opbrengst uit de afvalstoffenheffing wordt vooral veroorzaakt door de introductie van gescheiden inzameling en de sterk gestegen verwerkingskosten. Vanaf 1996 vlakt de stijging van de opbrengst enigszins af, onder andere omdat diverse gemeenten een verschuiving aanbrachten in hun belastingmix (tegenover lagere afvalheffingen hogere onroerend zaak belastingen). Daarbij komt dat vanaf 1999 de cijfers niet geheel vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Met ingang van dat jaar worden de opbrengsten in verband met de inzameling van bedrijfsafval (voor gemeenten geen verplichte zorgtaak) niet meer in deze reeks opgenomen. De totale opbrengst komt dan ruwweg 140 miljoen euro lager te liggen.

Meer gemeenten die rioolrecht heffen

De stijging van de opbrengsten wordt niet alleen veroorzaakt door de gestegen tarieven, maar ook omdat veel gemeenten een rioolrecht instelden waar ze deze voorheen niet hadden.

Technische toelichting

De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten voor 1998, 1999 en 2000 zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen.
CBS (2003). StatLine: Opbrengst milieuheffingen en -belastingen. CBS, Voorburg/Heerlen.

Bronnen

  • CBS (1998). Kosten en financiering van het milieubeheer, 1995-1996. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opbrengsten van milieuheffingen, 1985-2003 (indicator 0358, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.