Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De bijdrage aan de groei van het bruto binnenlands product wordt de laatste jaren bijna uitsluitend geleverd door de Handel, diensten en overheid.

 19801990199520002001*2002*Aandeel
       2002* in
       totaal
       
Bruto toegevoegde waarde1)miljard euro    %
Totaal160,7243,2302,2402,3429,1444,6100
Land- en tuinbouw2)5,99,99,610,010,39,72,2
Industrie29,245,154,164,164,964,914,6
Energievoorziening3)12,411,713,317,320,320,04,5
Handel, diensten en overheid4)93,0147,7193,2266,5284,1300,167,5
Bouw10,913,515,221,323,324,35,5
Overig9,415,316,823,126,225,65,8
        
Werkgelegenheidx 1 000 arbeidsjaren   %
Totaal.5 4415 6636 4236 5066 521100
Land- en tuinbouw2).2452372362272233,4
Industrie.1 04496297296794614,5
Energievoorziening3).54504341410,6
Handel, diensten en overheid4).3 6843 9984 6954 7824 82674,0
Bouw.4144164784894857,4
Overig5)       
        
Bron: CBS.CBS/MC/aug03/0002
1) Is gelijk aan het bruto binnenlands product in marktprijzen.
2) Inclusief bosbouw en visserij.
3) Inclusief delfstoffenwinning en waterleidingbedrijven.
4) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.
5) Geen werkgelegenheidscijfers omdat deze categorie uit posten bestaat die niet in de Nationale rekeningen worden verdeeld, toegerekende BTW, belastingen en subsidies op invoer en toegerekende bankdiensten.

Handel, diensten en overheid leveren grootste bijdrage

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid. Deze doelgroep is de laatste jaren bijna geheel verantwoordelijk voor de toename van het bruto binnenlands product

Toelichting op gebruik sectoren en doelgroepen

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid, omvatten in een aantal gevallen de gepresenteerde doelgroepen een bredere economische sector. Onlangs heeft een herberekening, een zogenaamde revisie, plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De gereviseerde cijfers voor de bruto toegevoegde waarde zijn inmiddels beschikbaar vanaf 1969.

Bronnen

  • CBS (2003a). Statline. Nationale Rekeningen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2003b). De Nederlandse economie 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2002b) en op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1980-2002 (indicator 0002, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.