Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1995-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie in 2016 met 2,1 procent is gegroeid. Hiermee zette het gematigde herstel, dat halverwege 2013 begon, door. De werkgelegenheid is voor het tweede achtereenvolgende jaar toegenomen, in 2016 met 94 duizend.

Herstel bedrijfsleven

De Nederlandse economie is in 2016 met 2,1 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei werd breed gedragen; de meeste bedrijfstakken behaalden duidelijk positieve groeicijfers. De totale economische groei werd in 2016 enigszins gedempt door een sterke daling van de productie van de delfstoffenwinning. Vanwege de opgelegde productiedaling is de winning van aardgas gedaald.

Bedrijfstakken

De landbouw groeide met 1,7 procent het hardst. De industrie zette het medio 2013 ingezette herstel in 2016 voort. De groei van 3,0 procent was de hoogste groei in de afgelopen 5 jaar.
De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid wordt geleverd door de handel, overige commerciële dienstverleners en de overheid. Voor het derde achtereenvolgende jaar schommelt de groei rond de 2 procent.
De bouw groeide in 2016 met 7,7 procent. Dit was de derde achtereenvolgende jaar met substantiële groei, na een zeer moeizame periode in 2012 en 2013. De omvang van de bouwsector lag eind 2016 nog wel ruim 9 procent onder het niveau van 2008.
(CBS, 2017b).

Toename werkgelegenheid in 2016

Door de herstellende economie is in 2016 een verdere verbetering van de werkgelegenheid gemeten. De werkgelegenheid, uitgedrukt in het arbeidsvolume van werkzame personen in arbeidsjaren, is voor het tweede achtereenvolgende jaar toegenomen, in 2016 met 1,3 procent. De toename komt overeen met 94 duizend arbeidsjaren. Deze toename komt voor zijn geheel voor rekening van de totale dienstverlening. De overige bedrijfstakken laten in 2016 nauwelijks veranderingen in de werkgelegenheid zien.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid
Omschrijving
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle sectoren samen plus het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1995-2016 (indicator 0002, versie 17,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.