Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De bijdrage aan de groei van het bruto binnenlands product wordt de laatste jaren voor het leeuwendeel geleverd door de Handel, diensten en overheid. De bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie nam in 2006 met 3 procent toe. De werkgelegenheid nam met 1,8 procent iets toe.

Handel, diensten en overheid leveren grootste bijdrage aan bruto toegevoegde waarde

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid. Deze doelgroep is de laatste jaren in belangrijke mate verantwoordelijk voor de toename van de totale bruto toegevoegde waarde.

Kleine toename werkgelegenheid in 2006

Uit de voorlopige cijfers van 2006 blijkt dat, na drie jaar van afname, er een toename van de werkgelegenheid was van 1,8% ten opzichte van het voorliggende jaar. Bij de sectoren landbouw, industrie en energie is al lang sprake van een daling. De toename komt vooral voor rekening van de sector Handel, diensten en overheid.

Bronnen

  • CBS (2007a) StatLine: Macro-economie. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2007b). De Nederlandse economie 2006. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen voor het milieubeleid, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen een bredere economische sector. Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1987.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1990-2006 (indicator 0002, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.