Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2017 een groei van 2,9 procent zien. Het gematigde herstel dat halverwege 2013 begon, zet daarmee door. Ook de werkgelegenheid is voor het derde achtereenvolgende jaar toegenomen, in 2017 met 159 duizend arbeidsjaren. De drie motoren van de economie - export, consumptie en investeringen - draaiden op volle toeren.

Herstel bedrijfsleven

De Nederlandse economie is in 2017 met 2,9 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei werd breed gedragen; de meeste bedrijfstakken behaalden duidelijk positieve groeicijfers. Niettemin heeft de opgelegde productienorm van gaswinning de groei na 2013 gedrukt.

Bedrijfstakken

De bouw is met een ontwikkeling van 5,6 procent één van de snelst groeiende bedrijfstakken. Ook de industrie zette het medio 2013 ingezette herstel voort. Met een toename van 4,1 procent in 2017 werd de hoogste groei in de afgelopen 6 jaar gemeten.
De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid werd geleverd door de dienstverlening. Vooral de zakelijke dienstverleners zoals de reisbureaus, de uitzendbureaus en de managementadviesbureaus doen het goed. Maar ook de overige commerciële dienstverleners met name de IT-dienstverleners, de luchtvaart en de overige handelsbemiddeling zitten in een flow.
Daarentegen kromp de productie van de delfstoffenwinning fors. Vanwege veiligheidsrisico's door de aardbevingen in Groningen werd het productieplafond voor de gaswinning stapsgewijs teruggeschroefd.

Toename werkgelegenheid in 2017

Het aantal banen in Nederland groeit al drie jaar flink. In 2017 kwamen er 207 duizend banen bij. Dat stemt overeen met een uitbreiding van 159 duizend arbeidsjaren; de werkgelegenheid uitgedrukt in het arbeidsvolume van werkzame personen in arbeidsjaren. De werkgelegenheid is voor het derde achtereenvolgende jaar toegenomen, in 2017 met 2,2 procent. De sterkste toename kwam voor rekening van de dienstverlening. Maar ook in de bouw, de land- en tuinbouw en de industrie is verbetering merkbaar door de herstellende economie.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2017 (indicator 0002, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.