Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1995-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De bijdrage aan de groei van het bruto binnenlands product wordt de laatste jaren voor het leeuwendeel geleverd door de Handel, diensten en overheid. De bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie nam in 2005 met 3,2% toe. De werkgelegenheid nam met 0,3% iets verder af.

 1995200020032004*2005*Aandeel 2005* in totaal
       
 miljard euro    
Bruto toegevoegde waarde1)      
Totaal305,3418,0476,9489,9505,6100
Land- en tuinbouw2)9,29,69,69,09,31,8
Industrie52,063,166,068,769,713,8
Energievoorziening3)12,916,420,221,224,54,8
Handel, diensten en overheid4)190,6271,9315,9324,7334,066,1
Bouw14,920,923,623,824,54,8
Overig25,736,141,642,443,78,6
       
 x 1 000 arbeidsjaren    
Werkgelegenheid      
Totaal57746534654764536433100
Land- en tuinbouw2)2372392252162103,3
Industrie94895289385683613,0
Energievoorziening3)47414038380,6
Handel, diensten en overheid4)4132483049304905491476,4
Bouw4104724604394356,8
Overig5)      
       
Bron: CBS (2006a, b).CBS/MNC/sep06/0002
1) Is gelijk aan het bruto binnenlands product in marktprijzen.
2) Inclusief bosbouw en visserij.
3) Inclusief delfstoffenwinning en waterleidingbedrijven.
4) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.
5) Geen werkgelegenheidscijfers omdat deze categorie uit posten bestaat die niet in de Nationale rekeningen worden verdeeld, toegerekende BTW, belastingen en subsidies op invoer en toegerekende bankdiensten.

Handel, diensten en overheid leveren grootste bijdrage aan bruto toegevoegde waarde

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid. Deze doelgroep is de laatste jaren in belangrijke mate verantwoordelijk voor de toename van de totale bruto toegevoegde waarde.
Zie ook: Nationale rekeningen (toelichting), voor definities en achtergronden.

Kleine afname werkgelegenheid in 2005

Uit de voorlopige cijfers van 2005 blijkt dat voor het derde achtereenvolgende jaar de werkgelegenheid is afgenomen (met ruim 0,3% in 2005 t.o.v. 2004). Bij de sectoren landbouw, industrie en energie is al langer sprake van een daling. Bij de handel, diensten en overheid neemt de werkgelegenheid in 2005 echter weer een toe.

Bronnen

  • CBS (2006a). StatLine: Macro-economie. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2006b). De Nederlandse economie 2005. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2006b) en op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen voor het milieubeleid, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen een bredere economische sector. Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1995-2005 (indicator 0002, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.