Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2000 en 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 20002001w.v.   
   hergebruikverbrandenstorten
     
 mln kg    
Totaal 19 39018 85016 2701 645935
      
Organisch materiaal     
dierlijk materiaal1 2201 2151 0002150
plantaardig materiaal6 4306 5306 500525
papier76074573565
kunststof190190165615
hout4804603251353
overig organisch5955902703156
      
Anorganisch materiaal     
zand en grond1 2451 2851 06010210
metalen880825820-2
gips 1)550140135-8
slak en vliegas2 2902 3052 305-2
glas858075-4
steen en beton615560510445
overig anorganisch1 4201 4351 3404055
      
Slib     
biologisch slib85085553525565
fysisch chemisch slib3953752257570
      
Ongedefinieerd en overig afval 2)1 3801 260255580420
      
Bron: RIVM (2002), CBS (2002)CBS/RIVM/MC/okt02
1) Vanaf 2001 heeft geen lozing van fosforzuurgips meer plaatsgevonden.
2) Voornamelijk mengsels van onbekende samenstelling zoals kantoor- en kantineafval.

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

In 2001 is de totale hoeveelheid afval vooral afgenomen door het stopzetten van de lozing van fosforgips. Ook de opgetreden recessie in 2001 zorgde voor een daling van de hoeveelheid vrijgekomen afval.

Samenstelling industrieel afval

Het industrieel afval bestaat voor bijna eenderde deel uit plantaardig afval. Verder bevat het circa 6% dierlijk afval, onder andere afkomstig van slachterijen en visverwerkende bedrijven. Door de BSE/MKZ-problemen is in 2001 aanzienlijk meer dierlijk afval verbrand. 12% is slak en vliegas, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie. Veel van dit materiaal wordt hergebruikt. Hetzelfde geldt voor materialen als metalen, kunststof, papier en hout. De daling van gips met bijna driekwart komt door het stopzetten van de lozing van fosforzuurgips, afkomstig uit de kunstmestindustrie.

Methodiek

In de tabel staat het totaal geproduceerd afval, conform de zogenaamde 'ruime definitie'. Hieronder vallen zowel de hoeveelheden gestort en verbrand afval als de reststoffen die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het vrijkomen en verwerken van afval is te vinden op Statline (CBS) en recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2000 en 2001 (indicator 0116, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.