Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2001 en 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 2001 is de hoeveelheid industrieel afval afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de teruggang van de economie.

 20012002w.v.  
   hergebruikverbrandenstorten
      
 mln kg    
Totaal18 88518 11515 0302 080980
      
Organisch materiaal    
dierlijk materiaal1 2501 2104957103
plantaardig materiaal6 3405 9955 965525
papier810780750108
kunststof195200175720
hout4904553301206
overig organisch5705552752757
      
Anorganisch materiaal    
zand en grond1 2851 06086510185
metalen830795785-5
gips 1)165165160-8
slak en vliegas2 3052 4302 430-2
glas908580-6
steen en beton620575515460
overig anorganisch1 3901 2801 1754065
      
Slib     
biologisch slib78078549523055
fysisch chemisch slib4004052259575
      
Ongedefinieerd      
en overig afval 2) 1 3651 340320570450
      
Bron: AOO, 2003; CBS, 2003.  CBS/AOO/MC/sep03/0116
1) Vanaf 2001 heeft geen lozing van fosforzuurgips meer plaatsgevonden.
2) Voornamelijk mengsels van onbekende samenstelling zoals kantoor- en kantineafval.

Afname hoeveelheid geproduceerd industrieel afval

In 2002 is de totale hoeveelheid afval vooral afgenomen door de opgetreden afname van de economie, die zich ook al in 2001 openbaarde. Mede de oorzaak van de daling is de afname van de plantaardige bulkstromen zoals grondtarra, bietenpulp en oliehoudend schroot uit de voedingsmiddelenindustrie. Maar ook een afname van zwavel (overig anorganisch) bij de olieraffinaderijen is opvallend.

Samenstelling industrieel afval

Het industrieel afval bestaat voor bijna eenderde deel uit plantaardig afval. Verder bevat het circa 7% dierlijk afval, onder andere afkomstig van slachterijen en visverwerkende bedrijven. Vanwege Europese regelgeving mag slachtafval niet meer in diervoeders worden verwerkt. Om deze reden is in 2002 59% van het dierlijke materiaal verbrand, hetgeen ook een duidelijke invloed heeft gehad op de totaal te verbranden hoeveelheid afval. Verder bestaat 13% uit slak en vliegas, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie. Veel van dit materiaal wordt hergebruikt. Hetzelfde geldt voor materialen als metalen, kunststof, papier en hout.

Methodiek

In de tabel staat het totaal geproduceerd afval, conform de zogenaamde 'ruime definitie'. Hieronder vallen zowel de hoeveelheden gestort en verbrand afval als de reststoffen die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2001 en 2002 (indicator 0116, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.