Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector, 2000 en 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 20002001w.v.  
   Proces-Proces-
   afhankelijkonafhankelijk
     
 mln kg   
Totaal19 39018 85018 025825
     
Totaal niet-gevaarlijk afval1)18 63018 11017 280825
Voedings- en genotmiddelen industrie10 30510 42510 235195
Textiel-, kleding,- bont-, leer- en lederwarenindustrie7070608
Papier(waren)- en karton(waren)industrie85582579030
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie33532029025
Raffinaderijen48552049525
     
Chemische industrie 2)1 6551 2501 085165
Rubber- en kunststofverwerkende industrie16516013035
Glas- aardewerk-, cement- en kalkindustrie85082078535
Basis metaal en metaalverwerkende industrie3 3503 1952 935260
Industrie overig 3)56053547065
     
Totaal gemeld gevaarlijk afval7607507504) 
     
Bron: CBS (2002); StatlineCBS/MC/okt02
1) Van bedrijven met 10 of meer werknemers. Voor het slacht- en houtafval heeft een bijschatting plaatsgevonden voor de kleinere bedrijven.
2) Inclusief lozingen fosforzuurgips in 2000. De lozingen zijn in 2001 stopgezet.
3) Exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling.
4) Inclusief een geringe hoeveelheid procesonafhankelijk afval.

Ontwikkeling hoeveelheid niet-gevaarlijk afval

De hoeveelheid niet-gevaarlijk bedrijfsafval is in de periode 2000-2001 in bijna alle sectoren afgenomen, met uitzondering van de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Methodiek

In de tabel staat het totaal geproduceerd niet-gevaarlijk afval, conform de zogenaamde 'ruime definitie'. Hieronder vallen zowel de hoeveelheden gestort en verbrand afval als de reststoffen, die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. In het Milieucompendium 2001 gaf deze indicator nog de gegevens conform de 'beperkte definitie'. Dat wil zeggen het geproduceerde afval, zonder reststoffen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector, 2000 en 2001 (indicator 0117, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.