Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector, 2001 en 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval is in 2002 bij de meeste bedrijfstakken afgenomen.

 20012002*w.v. 
   proces- afhankelijkproces- onafhankelijk
     
 mln kg   
Totaal18 88518 11517 300815
     
Totaal niet-gevaarlijk afval1)18 16517 41516 600815
Voedings- en genotmiddelen industrie10 2209 5859 375215
Textiel-, kleding,- bont-, leer- en lederwarenindustrie7065559
Papier(waren)- en karton(waren)industrie83586083035
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie37034531530
Raffinaderijen51043040525
     
Chemische industrie 2)1 3101 3801 210170
Rubber- en kunststofverwerkende industrie16517013535
Glas- aardewerk-, cement- en kalkindustrie92585582035
Basis metaal en metaalverwerkende industrie3 1453 1502 970180
Industrie overig 3)61057549085
     
Totaal gemeld gevaarlijk afval7207007004).
     
Bron: CBS (2003); StatlineCBS/MC/aug03/0117
1) Van bedrijven met 1 of meer werknemers. Voor het slacht- en houtafval heeft een bijschatting plaatsgevonden voor de kleinere bedrijven.
2) Inclusief lozingen fosforzuurgips in 2000. De lozingen zijn in 2001 stopgezet.
3) Exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling.
4) Inclusief een geringe hoeveelheid procesonafhankelijk afval.

Hoeveelheid niet-gevaarlijk afval van de industrie afgenomen

In 2002 is de totale hoeveelheid afval afgenomen. Dit werd met name veroorzaakt door de afname van de economische ontwikkeling. Opvallend is de afname van het afval uit de voedingsmiddelenindustrie. Hier trad een daling op van plantaardige bulkstromen, zoals grondtarra, bietenpulp en oliehoudend schroot. Ook trad er een daling op van zwavel bij de olieraffinaderijen.

Methodiek

In de tabel staat het totaal geproduceerd niet-gevaarlijk afval, conform de zogenaamde 'ruime definitie'. Hieronder vallen zowel de hoeveelheden gestort en verbrand afval als de reststoffen, die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector, 2001 en 2002 (indicator 0117, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.