Afval

Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector, 2000 en 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  2000 2001 w.v.    
      Proces- Proces-
      afhankelijk onafhankelijk
         
  mln kg      
Totaal 19 390 18 850 18 025 825
         
Totaal niet-gevaarlijk afval1) 18 630 18 110 17 280 825
Voedings- en genotmiddelen industrie 10 305 10 425 10 235 195
Textiel-, kleding,- bont-, leer- en lederwarenindustrie 70 70 60 8
Papier(waren)- en karton(waren)industrie 855 825 790 30
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie 335 320 290 25
Raffinaderijen 485 520 495 25
         
Chemische industrie 2) 1 655 1 250 1 085 165
Rubber- en kunststofverwerkende industrie 165 160 130 35
Glas- aardewerk-, cement- en kalkindustrie 850 820 785 35
Basis metaal en metaalverwerkende industrie 3 350 3 195 2 935 260
Industrie overig 3) 560 535 470 65
         
Totaal gemeld gevaarlijk afval 760 750 7504)  
         
Bron: CBS (2002); Statline CBS/MC/okt02
1) Van bedrijven met 10 of meer werknemers. Voor het slacht- en houtafval heeft een bijschatting plaatsgevonden voor de kleinere bedrijven.
2) Inclusief lozingen fosforzuurgips in 2000. De lozingen zijn in 2001 stopgezet.
3) Exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling.
4) Inclusief een geringe hoeveelheid procesonafhankelijk afval.

Ontwikkeling hoeveelheid niet-gevaarlijk afval

De hoeveelheid niet-gevaarlijk bedrijfsafval is in de periode 2000-2001 in bijna alle sectoren afgenomen, met uitzondering van de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Methodiek

In de tabel staat het totaal geproduceerd niet-gevaarlijk afval, conform de zogenaamde 'ruime definitie'. Hieronder vallen zowel de hoeveelheden gestort en verbrand afval als de reststoffen, die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. In het Milieucompendium 2001 gaf deze indicator nog de gegevens conform de 'beperkte definitie'. Dat wil zeggen het geproduceerde afval, zonder reststoffen.

Referenties

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector, 2000 en 2001 (indicator 0117, versie 03 , 1 november 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.