Afval

Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector, 2001 en 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval is in 2002 bij de meeste bedrijfstakken afgenomen.

  2001 2002* w.v.  
      proces-
afhankelijk
proces-
onafhankelijk
         
  mln kg      
Totaal 18 885 18 115 17 300 815
         
Totaal niet-gevaarlijk afval1) 18 165 17 415 16 600 815
Voedings- en genotmiddelen industrie 10 220 9 585 9 375 215
Textiel-, kleding,- bont-, leer- en lederwarenindustrie 70 65 55 9
Papier(waren)- en karton(waren)industrie 835 860 830 35
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie 370 345 315 30
Raffinaderijen 510 430 405 25
         
Chemische industrie 2) 1 310 1 380 1 210 170
Rubber- en kunststofverwerkende industrie 165 170 135 35
Glas- aardewerk-, cement- en kalkindustrie 925 855 820 35
Basis metaal en metaalverwerkende industrie 3 145 3 150 2 970 180
Industrie overig 3) 610 575 490 85
         
Totaal gemeld gevaarlijk afval 720 700 7004) .
         
Bron: CBS (2003); Statline CBS/MC/aug03/0117
1) Van bedrijven met 1 of meer werknemers. Voor het slacht- en houtafval heeft een bijschatting plaatsgevonden voor de kleinere bedrijven.
2) Inclusief lozingen fosforzuurgips in 2000. De lozingen zijn in 2001 stopgezet.
3) Exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling.
4) Inclusief een geringe hoeveelheid procesonafhankelijk afval.

Hoeveelheid niet-gevaarlijk afval van de industrie afgenomen

In 2002 is de totale hoeveelheid afval afgenomen. Dit werd met name veroorzaakt door de afname van de economische ontwikkeling. Opvallend is de afname van het afval uit de voedingsmiddelenindustrie. Hier trad een daling op van plantaardige bulkstromen, zoals grondtarra, bietenpulp en oliehoudend schroot. Ook trad er een daling op van zwavel bij de olieraffinaderijen.

Methodiek

In de tabel staat het totaal geproduceerd niet-gevaarlijk afval, conform de zogenaamde 'ruime definitie'. Hieronder vallen zowel de hoeveelheden gestort en verbrand afval als de reststoffen, die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector, 2001 en 2002 (indicator 0117, versie 05 , 3 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.