Water en milieu

Waterkwaliteit Rijn en Maas,1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
Parameter Locatie Eenheid Jaargemiddelde concentraties
  1980 1990 1995 1998 1999 2000 2001
               
Rijn
Zuurstof Lobith mg O2/l 8,0 9,8 10,0 10,2 . 10,0 10,1
  Maassluis 8,1 9,1 9,3 9,4 . 10,3 10,1
Chloride Lobith mg Cl/l 168 187 120 128 95 92 86
  Maassluis 632 1 362 1 106 1 048 832 822 681
Stikstof1) Lobith mg N/l 1,9 1,3 0,9 <0,8 <0,8 <0,5 <0,54
  Maassluis 1,7 1,0 1,0 <0,8 <0,7 <0,6 <0,7
Fosfaat Lobith mg P/l 0,66 0,3 0,2 0,22 0,18 0,18 0,11
  Maassluis 0,65 0,36 0,34 0,26 0,21 0,19 0,11
Debiet2) Lobith m3/sec 2 572 1 856 2 795 2 268 2 811 2 521 2 849
 
Maas
Zuurstof Eijsden mg O2/l 9,7 8,2 8,6 9,6 . 8,9 8,9
  Keizersveer   10 9,6 9,5 9,2 . 9,2 9,8
Chloride Eijsden mg Cl/l 41 65 37 32 39 32 34
  Keizersveer   50 74 45 36 40 36 34
Stikstof 1) Eijsden mg N/l 1,3 1,5 <1,4 1,1 1,1 1,0 0,81
  Keizersveer   1,4 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7
Fosfaat Eijsden mg P/l 0,58 0,51 0,32 0,38 0,36 0,30 0,22
  Keizersveer   0,5 0,31 0,23 0,24 0,22 0,22 0,19
Debiet 2) Eijsden m3/sec 221 191 341 298 313 310 375
                 
Bron: RIZA. CBS/MC/okt02
1) Kjeldahl-stikstof, de fractie hydrolyseerbaar organisch stikstof en ammonium.
2) Debietgegevens ontbreken voor Maassluis en Keizersveer.

Ontwikkeling

Zowel in de Rijn als in de Maas is voor de genoemde stoffen een voortgaande verbetering van de waterkwaliteit zichtbaar.

Beleid

Het beleid is er op gericht om de emissies van chloride, stikstof en fosfaat zodanig te verlagen dat in het jaar 2010 de streefwaarde - de concentratie die aangeeft wanneer sprake is van een verwaarloosbaar effect op het milieu - niet meer wordt overschreden. Hiertoe zijn internationale verdragen (met onder andere Duitsland, België en Frankrijk) gesloten.

Relevantie

Hoge concentraties chloride, stikstof en fosfor hebben effect op het ecosysteem van de grote rivieren. Verder kunnen hoge concentraties problemen opleveren bij de zuivering van drinkwater als oppervlaktewater als grondstof wordt gebruikt. Omdat met name Rijnwater in droge perioden wordt ingelaten in de lager gelegen gebieden, is de kwaliteit van de Rijn ook van invloed op de kwaliteit van de regionale wateren in het westelijk deel van het land.

Methodiek

De gegevens van de meetpunten in Rijn en Maas geven een beeld van de waterkwaliteit van deze rivieren waar zij het land binnenkomen (Lobith, Eijsden) en waar ze in zee uitmonden (Maassluis, Keizersveer). Voor de beide laatste meetpunten geldt dat het getij al van invloed kan zijn op de waterkwaliteit. Dit komt duidelijk tot uiting in het chloridegehalte bij Maassluis.

Referenties

  • RIZA: Monitoringsprogramma rijkswateren.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Waterkwaliteit Rijn en Maas,1980-2001 (indicator 0249, versie 03 , 5 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.