Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 21 t/m 30 van de 454

 1. Verkoopprijs woningen, 2022

  Indicator | 10 augustus 2023

  In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in Nederland bijna 429 duizend euro. De gemiddelde transactieprijs in 2022 was bijna 42 duizend euro hoger… meer

 2. Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008- 2021

  Indicator | 4 augustus 2023

  Tussen 2019 en 2020 nam de gemiddelde broeikasgasvoetafdruk (exclusief F-gassen) per Nederlander af mede als gevolg van de coronacrisis. De voetafdruk daalde van 16,4 ton… meer

 3. Circular Material Use Rate (CMUR), 2014-2020

  Indicator | 3 augustus 2023

  In 2020 bedroeg het aandeel ingezette secundaire materialen ten opzichte van de totale materiaalinzet in de Nederlandse economie 13 procent. Dit aandeel wordt ook wel de circular… meer

 4. Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2022

  Indicator | 3 augustus 2023

  Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd. … meer

 5. Afval van huishoudens, 1985-2022

  Indicator | 3 augustus 2023

  In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Van 2001 tot en met 2007 is de groei veel minder, en… meer

 6. UV-straling in Nederland, 1980-2022

  Indicator | 2 augustus 2023

  De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt. … meer

 7. Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2021

  Indicator | 2 augustus 2023

  De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de… meer

 8. Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2021

  Indicator | 2 augustus 2023

  De emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2021 afgenomen. Voor de laatste jaren geldt dat ook voor CO2.… meer

 9. Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2022

  Indicator | 25 juli 2023

  De energieprijzen fluctueren sterk en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Met name de olie lijkt haar eigen prijsontwikkeling te volgen. In de periode 2010-2022 gaan de… meer

 10. Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2022

  Indicator | 24 juli 2023

  In 2022 was de totale bruto elektriciteitsproductie nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021. De afgelopen jaren is de bijdrage van fossiele brandstoffen in de elektriciteitsproductie… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.