Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 21 t/m 30 van de 455

 1. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij stikstof daalde de atmosferische depositie… meer

 2. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  In 2020 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 6% respectievelijk 7% gestegen ten opzichte van 2019. Dit komt vooral doordat de uit- en… meer

 3. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  De bijdrage aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater door consumenten is laag, behalve voor lood. Het overgrote deel van de emissie naar riool wordt voor de nutriënten… meer

 4. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 5. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

 6. Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Voor de nutriënten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2020 61 respectievelijk 67% van de landelijke… meer

 7. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2020

  Indicator | 3 november 2022

  De uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurbodems speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de… meer

 8. Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Ten opzichte van 2019 is de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor gestegen met respectievelijk 6% en 7%. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door een toegenomen… meer

 9. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per werkzame stof, 2012-2016-2020

  Indicator | 3 november 2022

  Tussen 2016 en 2020 is het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw fors gedaald. Het gebruik van middelen voor schimmel- en bacteriebestrijding nam fors af,… meer

 10. Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2021

  Indicator | 1 november 2022

  De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2021 met 7 procent gestegen ten opzichte van het jaar… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.