Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 41 t/m 50 van de 452

 1. Ammoniak in lucht, 2005-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie in Nederland was 6,2 µg/m3 in 2021. Dit is gebaseerd op 35 meetlocaties verspreid over Nederland (zie onder Concentraties voor verdere… meer

 2. Oppervlakte bos in Nederland, 1970-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Het areaal met bos is in 2021 circa 363.800 hectare; bijna 11% van het totale landoppervlak. In de periode 1970-2013 steeg de bosoppervlakte gestaag, gevolgd door de forse… meer

 3. Dood hout en bosbeheer, 2001-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  De afgelopen decennia is de hoeveelheid dood hout in de Nederlandse bossen flink toegenomen. Zowel het volume liggend als staand dood hout is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Het… meer

 4. Areaal bostypen 1984-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Het aandeel gemengd bos in het Nederlandse bos neemt toe door gewijzigd bosbeheer en veranderingen in het bosareaal. … meer

 5. Ontwikkeling van het Nederlandse bos, 2001-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  In het Nederlandse bos is de totale voorraad levend en dood hout de laatste 20 jaar toegenomen. De hoeveelheid bijgroei en velling nemen juist af. In deze periode is het bos ouder… meer

 6. Eigendom van bossen, 1975-2021

  Indicator | 14 februari 2023

  Circa 49% van de bossen in Nederland is in bezit van de overheid, met als grootste terreineigenaar Staatsbosbeheer. De overige bossen zijn in bezit van een groot aantal… meer

 7. Energiegebruik van huishoudelijke apparatuur, 2000-2021

  Indicator | 13 februari 2023

  Bij witgoed, verlichting, CV-ketels en veel andere huishoudelijke apparatuur is hoge energie-efficiëntie de norm geworden. Europese wetgeving heeft hier sterk aan bijgedragen; met… meer

 8. Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2020

  Indicator | 13 februari 2023

  In 2020 is de uitstoot van vluchtige organische stoffen (NMVOS) door huishoudens sterk gestegen vanwege het gebruik van handgel tijdens de Covid-19 pandemie. … meer

 9. Zeevogels en olieverontreiniging langs de Nederlandse kust, 1971-2020

  Indicator | 7 februari 2023

  Vogels zijn gevoelig voor olieverontreinigingen op zee. Het aandeel met olie besmeurde kadavers van aangespoelde zeevogels is een maat voor het niveau van de chronische… meer

 10. Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2021

  Indicator | 30 januari 2023

  Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.