Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 41 t/m 50 van de 455

 1. Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960- 2022

  Indicator | 14 oktober 2022

  Dankzij de sluiting van de jacht op zeehonden in 1962 zijn in Nederland de aantallen zeehonden sterk gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk goed ondanks vervuiling… meer

 2. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2020

  Indicator | 4 oktober 2022

  De emissies naar lucht van kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) zijn voor de doelgroep Verkeer en vervoer in 2020 lager dan in 1990, de emissies van distikstofoxide (N2O) zijn hoger.… meer

 3. Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2020

  Indicator | 3 oktober 2022

  Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer. … meer

 4. Smog in Nederland, 1990-2021

  Indicator | 3 oktober 2022

  Smog komt in Nederland niet vaak voor. In totaal zijn in 2021 op vijf dagen de drempelwaarden voor matige smog overschreden. Op drie dagen als gevolg van te hoge fijn stof (PM10)… meer

 5. Trend van broedvogels, 1990-2021

  Indicator | 29 september 2022

  De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2021 gemiddeld licht in aantal vooruit. … meer

 6. Energieverbruik per energiedrager, 1990-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  Het Nederlandse energieverbruik is in 2021 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het verbruik nam met 2,6 procent toe. Hoewel in 2021 het verbruik was toegenomen, was er wel… meer

 7. Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017- 2021

  Indicator | 21 september 2022

  De NOVI noemt het belang van archeologische monumenten, gebouwde of aangelegde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, en (genomineerde) werelderfgoederen en… meer

 8. Amfibieën van de Habitatrichtlijn, 1997-2021

  Indicator | 15 september 2022

  Van de zestien soorten amfibieën in Nederland worden er acht vermeld op bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn en drie op bijlage V. Vijf soorten hebben een… meer

 9. Trend van amfibieën, 1997-2021

  Indicator | 15 september 2022

  De groep van de kikkers, padden en salamanders nam in de periode 1997-2009 gestaag toe. Vanaf 2010 wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de extreme… meer

 10. Reptielen van de Habitatrichtlijn, 1994-2021

  Indicator | 5 oktober 2022

  Gladde slang, muurhagedis en zandhagedis zijn beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn omdat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. De muurhagedis en de zandhagedis zijn… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.