Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 41 t/m 50 van de 457

 1. Openheid landschap 2018

  Indicator | 13 juni 2022

  De meest open gebieden zijn de grote wateren, het noordelijke zeeklei- en veengebied en de IJsselmeerpolders. De meeste gesloten en kleinschalige gebieden komen verspreid voor,… meer

 2. Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2020

  Indicator | 26 april 2022

  Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is… meer

 3. Fauna van zoet water en moeras, 1990-2020

  Indicator | 21 april 2022

  De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd. … meer

 4. Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2020

  Indicator | 20 april 2022

  Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 83 procent of meer de grootste bijdrage. … meer

 5. Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2020

  Indicator | 20 april 2022

  Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2020 is toegenomen met 57 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie… meer

 6. Meteorologische gegevens, 1990-2021

  Indicator | 20 april 2022

  In 2021 bedroeg de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt 10,5 graden Celsius. Daarmee was het jaar een halve graad warmer dan gemiddelde in de periode 1981-2010. De winter van… meer

 7. Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2021

  Indicator | 20 april 2022

  In 2021 telt Nederland 76 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4600 hectare meer als het jaar ervoor. Lag het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd… meer

 8. Milieurekeningen: methodologie

  Indicator | 14 april 2022

  De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden… meer

 9. Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2020

  Indicator | 14 april 2022

  In 2020 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten. … meer

 10. Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2020

  Indicator | 14 april 2022

  De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.