Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 51 t/m 60 van de 457

 1. Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2021

  Indicator | 13 april 2022

  Per 1 januari 2022 telde Nederlandse bevolking 17,6 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel… meer

 2. Milieudruk door consumptie, 1995-2020

  Indicator | 12 april 2022

  De totale Nederlandse consumptie door huishoudens en overheden is de afgelopen twee decennia gestaag gestegen. In het coronajaar 2020 daalde de consumptie licht (4%). Voor 2021… meer

 3. Windturbines op land en op zee, 1990- 2020

  Indicator | 6 april 2022

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2144 eind 2020. In 2020 nam het aantal op land toe, doordat het aantal nieuw gebouwde… meer

 4. Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2020

  Indicator | 6 april 2022

  Sinds 2000 wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist, met minder motorvermogen en met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot,… meer

 5. Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010- 2020

  Indicator | 29 maart 2022

  Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2020 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,6 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven… meer

 6. Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2022

  Indicator | 29 maart 2022

  Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijnstof (PM10). Net als in andere jaren waren… meer

 7. Living Planet Index Nederland, 1990-2020

  Indicator | 28 maart 2022

  Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met iets meer dan 5% toegenomen. De laatste twaalf jaar daalt de trend enigszins. … meer

 8. Trend van boerenlandvogels, 1915-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Door veranderingen in de landbouw zijn kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied sinds het begin van de 20e eeuw in Nederland aanzienlijk achteruitgegaan. … meer

 9. Fauna van het land, 1990-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 18% achteruitgegaan. … meer

 10. Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.