Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 51 t/m 60 van de 455

 1. Trend van reptielen, 1990-2021

  Indicator | 5 oktober 2022

  Reptielen zijn sinds het begin van de aantalsmonitoring in 1994 gemiddeld vooruitgegaan in populatieomvang; de laatste 12 jaren is de trend stabiel. Ook in verspreiding zijn… meer

 2. Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2022

  Indicator | 5 oktober 2022

  Trekvissen konden vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn een… meer

 3. Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2021

  Indicator | 14 september 2022

  Meer dan de helft van de jaarlijkse uitbreiding van de woningvoorraad vindt sinds 2012 plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente… meer

 4. Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

  Indicator | 14 september 2022

  In 2019 en 2020 werd circa 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geĆ«xporteerd naar Duitsland, Frankrijk en BelgiĆ« waar ook veel voergraan vandaan komt.… meer

 5. Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per auto en openbaar vervoer/fiets, 2020

  Indicator | 8 september 2022

  De bereikbaarheid per openbaar vervoer/fiets in de spits (tussen 7:00-9:00u) is gemiddeld ruim 60 procent lager dan de bereikbaarheid per auto. In de daluren (12:00-14:00u) neemt… meer

 6. Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  In de reserveringsgebieden in het Rijnstroomgebied in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2021 buiten bestaand bebouwd… meer

 7. Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000- 2021

  Indicator | 12 september 2022

  In de periode 2000 - 2021 is in het rivierbed van Rijn en Maas is in het niet stroomvoerende deel het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied toegenomen van 3.405… meer

 8. Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28.673 in 2000 tot 34.267 in 2021, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen… meer

 9. Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2008-2020

  Indicator | 8 september 2022

  De uitgaven voor wegaanleg groeiden tussen 2008 en 2010 om daarna tot 2017 sterk af te nemen; De uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen laten vanaf 2011 een stijgende lijn… meer

 10. Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

  Indicator | 7 september 2022

  Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas dat wordt verbruikt komt… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.