Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 51 t/m 60 van de 474

 1. Woningvoorraad naar eigendom, 2012-2019

  Indicator | 20 oktober 2020

  Op 1 januari 2019 stonden er ruim 7,8 miljoen woningen in Nederland. Dat is 5,8 procent meer dan in 2012. Van de totale woningvoorraad is het aandeel koopwoningen het grootst.… meer

 2. Voorraad woningen en niet-woningen, mutaties en gebruiksfuncties, 2019

  Indicator | 20 oktober 2020

  Op 31 december 2019 waren er bijna 7,9 miljoen woningen in Nederland. Daarnaast stonden er ruim 1,1 miljoen niet-woningen, waaronder kantoren, winkels en zorginstellingen. 'Overig… meer

 3. Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2019

  Indicator | 20 oktober 2020

  Op 1 januari 2019 waren er ruim 7,8 miljoen woningen in Nederland. Van deze woningen is 11,5% in 2005 of later gebouwd. … meer

 4. Stikstof-efficiëntie van de Nederlandse landbouw

  Indicator | 14 oktober 2020

  De stikstof-efficiëntie (NUE) is de verhouding tussen de nuttige afvoer van stikstof (in de vorm van gewassen, dierlijke producten, dierlijke mest) en de aanvoer. Een toename van… meer

 5. Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000- 2019

  Indicator | 12 oktober 2020

  Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28675 in 2000 tot 33625 in 2019, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen… meer

 6. Kwaliteit zwemwaterlocaties, 1998-2019

  Indicator | 8 oktober 2020

  Volgens de normen van de vigerende zwemwaterrichtlijn was in 2019 van de onderzochte zwemwaterlocaties 94,4% van de binnenwateren en 97,8% van de kustwateren veilig voor de… meer

 7. Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  In de periode 1990-2018 is de berekende emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna.… meer

 8. Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

  Indicator | 8 oktober 2020

  In 2017 en 2018 werd bijna 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt. Deze… meer

 9. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995- 2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. … meer

 10. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2018 nog steeds een… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.