Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 81 t/m 90 van de 457

 1. Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2020

  Indicator | 9 maart 2022

  Bij verbranding van benzine, diesel en lpg in de motor van voertuigen komt kooldioxide (CO2) vrij. Er ontstaan ook stikstofoxiden (NOx) bij de verbranding, omdat de zuurstof niet… meer

 2. Mestproductie door de veestapel, 1986-2021

  Indicator | 9 maart 2022

  Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. 82 procent van de mestproductie is afkomstig van… meer

 3. Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2020

  Indicator | 9 maart 2022

  Tot en met 2016 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met… meer

 4. Purperslak en aangroeiwerende verven, 1960-2021

  Indicator | 28 februari 2022

  Door de afname van de hoeveelheid tributyltin in het water, een stof in aangroeiwerende verven, is de populatie van de purperslak in de Oosterschelde hersteld. In de Westerschelde… meer

 5. Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2020 met 11 procent gestegen ten opzichte van het jaar… meer

 6. Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2020

  Indicator | 1 maart 2022

  Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt ge├»nd bij huishoudens: in 2020 betaalden zij van elke ge├»ncasseerde euro 60 eurocent. Milieubelastingen gaan naar… meer

 7. Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  In 2020 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 22,2 miljard euro. Dit is 9,3 procent minder dan in 2019. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan… meer

 8. Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2020… meer

 9. Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2019 ging het om een… meer

 10. Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2020

  Indicator | 22 februari 2022

  Het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2019 het hoogste niveau sinds 1998. In 2020, het eerste jaar met corona, daalde het vervoerde gewicht met 3,3… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.