Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 81 t/m 90 van de 452

 1. Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995- 2022

  Indicator | 21 november 2022

  Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende… meer

 2. Bestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1995-2021

  Indicator | 21 november 2022

  In 2021 zijn er geen normoverschrijdingen geweest van bestrijdingsmiddelen (norm 0,1 μg/l). Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding… meer

 3. Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2021

  Indicator | 21 november 2022

  De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil… meer

 4. Draagvlak voor natuur en natuurbeleid, 2021

  Indicator | 21 november 2022

  Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat bestaande natuurgebieden worden beschermd. De overheid neemt maatregelen om de achteruitgang te stoppen. De meerderheid van de… meer

 5. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989- 2021

  Indicator | 9 februari 2023

  De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is 1.746.416 leden in 2021. Dat is een stijging van 4,9% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de meeste… meer

 6. Europese aal, 2021

  Indicator | 23 november 2022

  Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw is het aalbestand en de glasaalintrek zeer sterk teruggelopen door de visserijdruk (ICES 2021). De achteruitgang van de aalpopulatie heeft… meer

 7. Burgerbetrokkenheid bij natuur

  Indicator | 17 november 2022

  Een van de hoofdambities van het Rijk is om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te versterken. Informatie over burgerbetrokkenheid bij natuur biedt inzichten over de… meer

 8. Actieve betrokkenheid bij natuurbescherming, 2021

  Indicator | 18 november 2022

  In 2021 ondernam twee derde van de volwassen bevolking één of meer van de onderstaande activiteiten voor de natuur. Steeds meer Nederlanders zijn actief betrokken bij… meer

 9. Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2020

  Indicator | 16 november 2022

  In de publicaties van onder meer PBL, CBS en IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar… meer

 10. Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2021

  Indicator | 14 november 2022

  Na een sterke groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens van 32 miljoen in 1997 tot ruim 81 miljoen in 2019, is er in 2020 en 2021 een sterke terugval van het… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.