Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 81 t/m 90 van de 468

 1. Aantal bedreigde en verdwenen soorten in Nederland, per 2020

  Indicator | 10 november 2020

  Soorten die zodanig achteruit gaan dat ze bedreigd worden in hun voortbestaan en soorten die inmiddels verdwenen zijn, worden opgenomen in de Rode Lijst. … meer

 2. Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2019

  Indicator | 10 november 2020

  De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2019 met 4 procent gestegen ten opzichte van het jaar… meer

 3. Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2019

  Indicator | 10 november 2020

  In 2019 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening bijna 1,2 miljard euro in… meer

 4. Circular Material Use Rate (CMUR), 2010-2016

  Indicator | 10 november 2020

  In 2016 bedroeg het aandeel ingezette secundaire materialen ten opzichte van de totale materiaalinzet in de Nederlandse economie 13 procent. Dit aandeel wordt ook wel de circular… meer

 5. Gevaarlijk afval per doelgroep, 2006-2018

  Indicator | 10 november 2020

  Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval rond de 4,9 miljard kg per jaar. … meer

 6. Gevaarlijk afval per deelstroom, 2018

  Indicator | 10 november 2020

  In 2018 is ongeveer 4,9 miljard kg gevaarlijk afval gemeld. Hiervan is ruim een derde van minerale oorsprong. … meer

 7. Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2018

  Indicator | 10 november 2020

  Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval zich rond 2004. Door een andere classificering van het gevaarlijk afval (tot en met 2004… meer

 8. Interconnectiecapaciteit elektriciteit

  Indicator | 10 november 2020

  Voor de uitwisseling van elektriciteit heeft Nederland verbindingen met Duitsland, BelgiĆ«, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. De Interconnectiecapaciteit voor… meer

 9. Vegetatie in Natura 2000-gebieden, 1999-2019

  Indicator | 9 november 2020

  Natuurgebieden die van oudsher grotendeels open zijn, zoals heide, half-natuurlijk grasland en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer met bomen en struiken bedekt… meer

 10. Verwerking van afval van huishoudens, 1985-2018

  Indicator | 6 november 2020

  Na 2000 is het storten van afval van huishoudens sterk afgenomen en is meer afval nuttig toegepast. In 2014 werd ruim 98 procent nuttig toegepast (inclusief verbranden met energie… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.