Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 81 t/m 90 van de 455

 1. Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2020

  Indicator | 29 augustus 2022

  De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de… meer

 2. Fysisch-chemische waterkwaliteit KRW, 2021

  Indicator | 18 augustus 2022

  De algemene fysisch-chemische waterkwaliteit volgens de KRW is voor de meeste wateren onvoldoende. Een goede fysisch-chemische waterkwaliteit wordt in 41% van de wateren gehaald.… meer

 3. Kwaliteit specifieke verontreinigende stoffen KRW, 2021

  Indicator | 4 oktober 2022

  De kwaliteit van het oppervlaktewater op basis van de voor de Nederlandse wateren specifieke verontreinigende stoffen voldoet in 0,4% van de waterlichamen aan de normstelling. Een… meer

 4. Chemische waterkwaliteit KRW, 2021

  Indicator | 4 oktober 2022

  De chemische waterkwaliteit oftewel de chemische toestand van het oppervlaktewater voldoet in 9% van de waterlichamen. De chemische waterkwaliteit wordt in de KRW-beoordeling… meer

 5. Natuurkwaliteit van waterplanten in oppervlaktewater, 1990- 2020

  Indicator | 18 augustus 2022

  De natuurkwaliteit van waterplanten is laag. Slechts op enkele plaatsen wordt een hoge kwaliteit aangetroffen. In de afgelopen 30 jaar is de kwaliteit licht, maar niet significant… meer

 6. Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990- 2020

  Indicator | 18 augustus 2022

  De natuurkwaliteit op basis van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een hoge kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2020 is… meer

 7. Waterkwaliteit KRW, 2022

  Indicator | 18 augustus 2022

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit volgens de KRW beoordeling. De chemische kwaliteit voldoet meestal niet en de ecologische kwaliteit is matig,… meer

 8. Biologische waterkwaliteit KRW, 2021

  Indicator | 18 augustus 2022

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de KRW-beoordeling. De biologische kwaliteit wordt beoordeeld op basis van het voorkomen van… meer

 9. Nationale parken, 2022

  Indicator | 17 augustus 2022

  Nederland heeft 21 nationale parken ingesteld met als doel de natuur duurzaam in stand te houden en kenmerkende natuurwaarden verder te ontwikkelen. Hiermee volgt Nederland een… meer

 10. Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2021

  Indicator | 17 augustus 2022

  Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.