Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 71 t/m 80 van de 468

 1. Broedvogels, 1990-2019

  Indicator | 18 december 2020

  De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2019 gemiddeld licht in aantal vooruit. … meer

 2. Otter, 2002-2018/2019

  Indicator | 15 december 2020

  De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die… meer

 3. Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2019

  Indicator | 10 december 2020

  Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt geïnd bij huishoudens: in 2019 betaalden zij van elke geïncasseerde euro 62 eurocent. Milieubelastingen gaan naar… meer

 4. Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2019

  Indicator | 10 december 2020

  In 2019 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 24,4 miljard euro. Dit is 6,8 procent meer dan in 2018. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan… meer

 5. Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2019

  Indicator | 10 december 2020

  De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2019 ging het om een… meer

 6. Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2019

  Indicator | 10 december 2020

  De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2019… meer

 7. Ammoniak in lucht, 2005-2019

  Indicator | 7 december 2020

  De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) was 7,7 µg/m3 in 2019.… meer

 8. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2020

  Indicator | 2 december 2020

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op één na grootste oppervlakte aan wetlands. … meer

 9. Bruinvis in de Noordzee, 1991- 2019

  Indicator | 22 november 2020

  De bruinvis was eeuwenlang algemeen in het Nederlands deel van de Noordzee, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds halverwege de… meer

 10. Zeevissen, 1990-2019

  Indicator | 19 november 2020

  De populatieomvang van zeevissen is sinds 1990 gemiddeld stabiel, al is de trend over de laatste 12 jaar wel gedaald. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.