Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 71 t/m 80 van de 474

 1. Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Ten opzichte van 2017 is de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor gedaald met 17% respectievelijk 21%. Dat wordt veroorzaakt door een forse daling in de af- en… meer

 2. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De bijdrage aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater is laag, behalve voor lood. Het overgrote deel van de emissie naar riool wordt voor de nutriĆ«nten en de zware… meer

 3. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De uit- en afspoeling vanuit het landelijk gebied speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriĆ«nten en zware metalen. Via de… meer

 4. Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2019

  Indicator | 7 oktober 2020

  In 2019 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 6.874 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Zonneparken op land dragen… meer

 5. Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000- 2019

  Indicator | 6 oktober 2020

  In de reserveringsgebieden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2019 buiten bestaand bebouwd gebied met 41 woningen… meer

 6. Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000- 2019

  Indicator | 6 oktober 2020

  In de periode 2000 - 2019 is in het rivierbed van Rijn en Maas het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied toegenomen van 3405 in 2000 tot 9105 in 2019. Het… meer

 7. Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017- 2018

  Indicator | 6 oktober 2020

  Tot eind 2018 zijn er bijna 70.000 gebouwde beschermde rijksmonumenten aangewezen. Voor ca. 25.000 daarvan (bestaande uit bijna 33.000 objecten hebben provincies in 2017/2018 een… meer

 8. Klanttevredenheid en sociale veiligheid openbaar vervoer, 2004-2018

  Indicator | 5 oktober 2020

  De klanttevredenheid en de sociale veiligheid in het openbaar zijn de laatste jaren toegenomen. De klanttevredenheid van NS verbeterde tot 2009, maar nam daarna enigszins af. Vanaf… meer

 9. Werken binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2018

  Indicator | 1 oktober 2020

  Uitbreiding van bedrijfsvestigingen vindt vooral plaats binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000. Ongeveer driekwart van de uitbreiding van de bedrijfsvestigingen sinds 2000… meer

 10. Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2019

  Indicator | 1 oktober 2020

  De uitbreiding van de woningvoorraad in Nederland vond sinds 2007 voor meer dan de helft plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.