Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 71 t/m 80 van de 457

 1. Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  In 2020 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 124 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 12,9 procent minder dan in 2019. 92,6… meer

 2. Nabijheid levensmiddelenwinkels en bibliotheken, 2008- 2020

  Indicator | 21 maart 2022

  Nederlanders woonden in 2020 gemiddeld op 0,9 kilometer afstand van een supermarkt, gemeten over de autoweg. Overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen (slager, bakker en… meer

 3. Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2020 landelijk 77 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 92 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest… meer

 4. Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2022

  Indicator | 17 maart 2022

  Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor. … meer

 5. Fauna van natuurgebieden op land, 1990-2020

  Indicator | 28 maart 2022

  De diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 afgenomen. … meer

 6. Voorraad woningen en niet-woningen, mutaties en gebruiksfuncties, 2020

  Indicator | 17 maart 2022

  Op 31 december 2020 waren er bijna 8 miljoen woningen in Nederland. Daarnaast stonden er bijna 1,2 miljoen niet-woningen, waaronder kantoren, winkels en zorginstellingen. 'Overig… meer

 7. Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  In alle grondsoortregio's zijn de nitraatconcentraties in uitspoelend water op landbouwgronden gedaald sinds het begin van de jaren 90, wel nemen de nitraatconcentraties als gevolg… meer

 8. Aantal motorvoertuigen, 1990-2021

  Indicator | 14 maart 2022

  Het aantal motorvoertuigen is in 2021 licht gestegen tot 10,7 miljoen, te weten 8,8 miljoen personenauto's, 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen en ruim 700 duizend motorfietsen.… meer

 9. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2021

  Indicator | 14 maart 2022

  Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:… meer

 10. Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2021

  Indicator | 9 maart 2022

  In 2021 produceerden drie van de vier melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs 92… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.