Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 71 t/m 80 van de 455

 1. Aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden

  Indicator | 8 september 2022

  In 2021 kwamen in Nederland 582 mensen om het leven door een verkeersongeval, 4,6% minder dan in 2020. Vergeleken met 2000 was het aantal verkeersdoden in 2021 echter 50% lager. De… meer

 2. Werken binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2020

  Indicator | 14 september 2022

  De uitbreiding van bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen vindt vooral plaats binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000. Ongeveer driekwart van de uitbreiding van de… meer

 3. Punctualiteit van de trein, 2014-2021

  Indicator | 8 september 2022

  De reizigerspunctualiteit op het hoofdrailnet van NS laat vanaf 2015 een stijgende lijn zien. Werd in 2015 nog een percentage van 91% gerealiseerd, in 2021 is dat toegenomen naar… meer

 4. Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het totaal aantal inwoners in Nederland is tussen 1996 en 2020 met 12% toegenomen. Het aantal inwoners is in deze periode relatief het sterkst gestegen nabij multimodaal ontsloten… meer

 5. Toegevoegde waarde zeehaven gerelateerde activiteiten, 2002- 2020

  Indicator | 8 september 2022

  Tussen 2002 en 2008 steeg de toegevoegde waarde van zeehaven gerelateerde activiteiten constant, maar in 2009 daalde die als gevolg van de economische crisis. Tussen 2009 en 2012… meer

 6. Ontwikkeling aantal multimodale vervoersknooppunten, 1996-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal multimodale vervoersknooppunten (stations en/of metro/sneltramhaltes nabij autosnelwegafritten) is in de periode 1996-2020 landelijk met 23 procent toegenomen (van 128… meer

 7. Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland is tussen 1996 en 2020 met bijna 40% toegenomen. Het aantal arbeidsplaatsen is relatief het meest gestegen op autosnelweglocaties en… meer

 8. Energieverbruik per sector, 1990-2021

  Indicator | 30 augustus 2022

  Het Nederlandse energieverbruik schommelt al jaren tussen 3000 en 3500 PJ. Alleen in 2020 was het energieverbruik zelfs onder de 3000 PJ. In 2021 gaat het om een verbruik van 3024… meer

 9. Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2020

  Indicator | 29 augustus 2022

  De emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2020 afgenomen. Voor de laatste jaren geldt dat ook voor CO2. … meer

 10. Marktaandeel Nederlandse zeehavens, 2002-2020

  Indicator | 26 augustus 2022

  Het marktaandeel van de Nederlandse zeehavens gezamenlijk in de overslag in de Hamburg-Le Havre range was tussen 2002 en 2016 vrijwel stabiel met waarden tussen 44 en 48 procent.… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.