Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 71 t/m 80 van de 452

 1. Woningbouw ontwikkeling op ongunstige locaties 2000- 2021

  Indicator | 15 december 2022

  Het aantal woningen op ongunstige locaties voor waterhuishouding en bodemdaling nam in de periode 2000-2021 toe van circa 526.000 naar 663.000. De provincies Noord-Holland,… meer

 2. Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2020

  Indicator | 15 december 2022

  De emissies door de zeescheepvaart omvatten de emissies die op Nederlands grondgebied worden uitgestoten. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de… meer

 3. UV-straling in Nederland, 1980-2021

  Indicator | 13 december 2022

  De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt. … meer

 4. Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2020

  Indicator | 8 december 2022

  In de periode 1990-2020 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013… meer

 5. Agrarisch natuurbeheer, 1981- 2021

  Indicator | 7 december 2022

  Om de natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied te behouden, verleent de overheid sinds 1981 subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Op 31-12-2021 bedroeg het areaal… meer

 6. Windturbines op land en op zee, 1990- 2021

  Indicator | 7 december 2022

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2403 eind 2021. Na een stagnatie van de groei, nam het aantal in 2020 en 2021 op land met 372… meer

 7. Voedsel met een duurzaamheidskeurmerk, 2021

  Indicator | 6 december 2022

  Het marktaandeel voedsel met een duurzaamheidskeurmerk was in 2021 19%. Het marktaandeel 'duurzaam' vlees steeg in de periode 2009- 2021 van ruim 1% naar 36%. … meer

 8. Innamestops waterwinbedrijven, 1969/2007-2021

  Indicator | 30 november 2022

  De kwaliteit van het door waterwinbedrijven ingenomen oppervlaktewater is niet altijd aanvaardbaar voor de productie van drinkwater. Dit leidt tot tijdelijke innamestops of … meer

 9. Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2021

  Indicator | 1 december 2022

  Sinds het begin van deze eeuw wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist én met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot (meerdere… meer

 10. Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

  Indicator | 23 november 2022

  De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.