Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 31 t/m 40 van de 454

 1. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  De cijfers over de atmosferische depositie zijn voor 2021 niet opnieuw bepaald maar zijn door-gekopieerd uit 2020. De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke… meer

 2. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 3. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

 4. Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2022

  Indicator | 23 oktober 2023

  Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van… meer

 5. Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  In 2021 zijn voor een aantal belangrijke bronnen zoals atmosferische depositie, overstorten, regenwaterriolen, de belasting met gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten de… meer

 6. Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2022

  Indicator | 9 oktober 2023

  Het aantal vluchten in het handelsverkeer van en naar Nederlandse luchthavens kende tussen 1997 en 2019 een geleidelijke toename van 400 duizend vluchten in 1997 tot 566 duizend in… meer

 7. Aantal motorvoertuigen actief, 2019-2023

  Indicator | 6 oktober 2023

  Het aantal motorvoertuigen is in 2022 met 1,1 procent licht gestegen tot 10,8 miljoen voertuigen begin 2023: 8,9 miljoen personenauto's, 1,2 miljoen bedrijfsmotorvoertuigen en ruim… meer

 8. Sloop en export van motorvoertuigen actief, 2018-2022

  Indicator | 6 oktober 2023

  Het jaarlijks aantal motorvoertuigen (exclusief motorfietsen en snor- en bromfietsen) dat voor sloop wordt aangeboden laat de afgelopen 5 jaar een daling zien, met de sterkste… meer

 9. Modelberekening doelbereik Vogel- en Habitatrichtlijn in 2027 en bijdragen provincies

  Indicator | 29 september 2023

  Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor landnatuur neemt toe van circa 55% in 2015 tot 65% in 2027 indien het provinciale natuurbeleid, het KRW-beleid en het… meer

 10. Historische lijnen in het landschap, 2022

  Indicator | 26 september 2023

  Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar en… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.