Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 31 t/m 40 van de 455

 1. Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2021

  Indicator | 1 november 2022

  In 2021 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening ruim 2,0 miljard euro in… meer

 2. Trend van vleermuizen, 1986-2021

  Indicator | 27 oktober 2022

  Lange tijd zijn populaties vleermuizen achteruitgegaan, maar na 1986 worden veel soorten weer in toenemende aantallen waargenomen, wat duidt op een toename van de… meer

 3. Consumptieve bestedingen, 2005-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  In 2021 is de consumptie door huishoudens met 2,9 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. … meer

 4. Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  In 2021 is het handelssaldo met 7,7 miljard gestegen naar 87,9 miljard euro. De toename van het handelssaldo was het resultaat van een toename van het saldo van de goederen met 900… meer

 5. Exoten in Nederland 1900-2020

  Indicator | 20 oktober 2022

  Het aantal nieuwe soorten dat zich door toedoen van de mens in Nederland vestigt, neemt sterk toe. Het merendeel van de exotische soorten zijn vooral de geleedpotigen (insecten) en… meer

 6. Stikstofoxiden in lucht, 1992-2020

  Indicator | 19 oktober 2022

  De gemiddelde gemeten concentratie van stikstofoxiden (NOx) op regionale stations bedroeg in 2020 15 µg/m³ (uitgedrukt als stikstofdioxide, NO2). In steden liepen de gemiddelde… meer

 7. Investeringen in de bouw, 1995-2021

  Indicator | 18 oktober 2022

  De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2021 met 3,6 procent… meer

 8. Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2021 een groei van 5,2 procent zien. In 2021 kwamen er 232 duizend banen bij… meer

 9. Nationale rekeningen (toelichting)

  Indicator | 18 oktober 2022

  De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als… meer

 10. Windvermogen in Nederland, 1990-2021

  Indicator | 18 oktober 2022

  De capaciteit van de windmolens nam in 2021 toe met 15 procent. Deze toename komt volledig door de toename van windmolens op land. Op zee zijn er in 2021 geen nieuwe windparken… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.