Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 31 t/m 40 van de 457

 1. Reliëf in landbouw- en natuurgebieden, 2019

  Indicator | 24 mei 2022

  Schaalvergroting in de landbouw en grootschalige ruilverkavelingen hebben bijgedragen aan een vervlakking van het natuurlijke reliëf gedurende de tweede helft van de 20e eeuw. Ook… meer

 2. Landgebruik en het landschap, 2019

  Indicator | 13 mei 2022

  Het Nederlandse landschap wordt gevormd door combinaties van landgebruik, die sterk per regio verschillen. Zo wordt ongeveer de helft van Nederland gedomineerd door agrarisch… meer

 3. Opgaand groen, 2018

  Indicator | 13 mei 2022

  De variatie in de hoeveelheid opgaand groen in het Nederlandse landschap is terug te leiden tot de ontstaansgeschiedenis. Het meest opgaand groen is te vinden op de hogere… meer

 4. Ozon in lucht en volksgezondheid, 1990-2021

  Indicator | 4 mei 2022

  In 2021 was er, van de 44 operationele ozon meetstations, één station met 10 overschrijdingsdagen van de richtwaarde van ozon ter bescherming van de gezondheid. Dit was het… meer

 5. Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  De omvang van de Nederlandse veestapel heeft een vrij grillig verloop. Dit verloop wordt mede aangestuurd door nationale en Europese wet- en regelgeving. Ook de uitbraken van… meer

 6. Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van… meer

 7. Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  In de periode 1980-2021 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 64 procent afnam, nam de oppervlakte… meer

 8. Fauna van de duinen, 1990-2020

  Indicator | 11 mei 2022

  Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal… meer

 9. Fauna van de heide, 1990-2020

  Indicator | 16 mei 2022

  Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990. … meer

 10. Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2021

  Indicator | 2 mei 2022

  De energieprijzen fluctueren en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Na hoge prijzen in 2011 tot en met 2014 is de olieprijs weer gedaald. In 2018 was de prijs even gestegen,… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.