Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 31 t/m 40 van de 474

 1. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2020

  Indicator | 2 december 2020

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op één na grootste oppervlakte aan wetlands. … meer

 2. Bruinvis in de Noordzee, 1991- 2019

  Indicator | 22 november 2020

  De bruinvis was eeuwenlang algemeen in het Nederlands deel van de Noordzee, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds halverwege de… meer

 3. Zeevissen, 1990-2019

  Indicator | 19 november 2020

  De populatieomvang van zeevissen is sinds 1990 gemiddeld stabiel, al is de trend over de laatste 12 jaar wel gedaald. … meer

 4. Aantal bedreigde en verdwenen soorten in Nederland, per 2020

  Indicator | 10 november 2020

  Soorten die zodanig achteruit gaan dat ze bedreigd worden in hun voortbestaan en soorten die inmiddels verdwenen zijn, worden opgenomen in de Rode Lijst. … meer

 5. Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2019

  Indicator | 10 november 2020

  De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2019 met 4 procent gestegen ten opzichte van het jaar… meer

 6. Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2019

  Indicator | 10 november 2020

  In 2019 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening bijna 1,2 miljard euro in… meer

 7. Circular Material Use Rate (CMUR), 2010-2016

  Indicator | 10 november 2020

  In 2016 bedroeg het aandeel ingezette secundaire materialen ten opzichte van de totale materiaalinzet in de Nederlandse economie 13 procent. Dit aandeel wordt ook wel de circular… meer

 8. Gevaarlijk afval per doelgroep, 2006-2018

  Indicator | 10 november 2020

  Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval rond de 4,9 miljard kg per jaar. … meer

 9. Gevaarlijk afval per deelstroom, 2018

  Indicator | 10 november 2020

  In 2018 is ongeveer 4,9 miljard kg gevaarlijk afval gemeld. Hiervan is ruim een derde van minerale oorsprong. … meer

 10. Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2018

  Indicator | 10 november 2020

  Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval zich rond 2004. Door een andere classificering van het gevaarlijk afval (tot en met 2004… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.