Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 11 t/m 20 van de 474

 1. Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2019

  Indicator | 18 januari 2021

  In 2019 is het handelssaldo met bijna 3 miljard gestegen naar 84,5 miljard euro. Vanaf 2016 stijgt het handelssaldo gestaag. … meer

 2. Consumptieve bestedingen, 2005-2019

  Indicator | 18 januari 2021

  In 2019 is de consumptie door huishoudens met 1,7 procent gestegen ten opzichte van 2018. … meer

 3. Nationale rekeningen (toelichting)

  Indicator | 18 januari 2021

  De nationale rekeningen zijn de officiĆ«le, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als… meer

 4. Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2019

  Indicator | 18 januari 2021

  Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2019 een groei van 1,6 procent zien. Die groei is minder sterk dan in 2018… meer

 5. Gebieden terreinbeherende organisaties, 2020

  Indicator | 14 januari 2021

  De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland. … meer

 6. Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2018

  Indicator | 8 januari 2021

  Het milieubeleid is gericht op het terugdringen van het storten van afval. Het aantal stortplaatsen en de hoeveelheid gestort afval is dan ook sterk afgenomen sinds 1991. De… meer

 7. Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2018

  Indicator | 8 januari 2021

  De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland… meer

 8. Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2018

  Indicator | 8 januari 2021

  De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering en vergisting neemt de laatste jaren iets toe tot bijna 1,5 miljoen ton in 2018. … meer

 9. Bouwen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2000- 2019

  Indicator | 7 januari 2021

  Voor de analyse van woningbouw in natuurgebieden is gekeken naar de planologisch beschermde Ecologische Hoofdstructuur (2012) en Natuurnetwerk Nederland (NNN).  … meer

 10. Trend van vleermuizen, 1986-2019

  Indicator | 29 december 2020

  Lange tijd zijn vleermuizen in aantal achteruitgegaan, maar na 1986 nemen veel soorten juist weer toe in populatiegrootte. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.