Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 11 t/m 20 van de 457

 1. Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland… meer

 2. Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De winning en het gebruik van water is de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in… meer

 3. Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De laatste twintig jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is in die periode met ruim een… meer

 4. Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste… meer

 5. Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales

  Indicator | 14 juni 2022

  De hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales is in 2020 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2019. De hoeveelheid daalde van 1084 naar 444 kiloton. De daling is merendeels… meer

 6. Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak

  Indicator | 14 juni 2022

  In 2020 kwam 13,3 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie.… meer

 7. Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 neemt het gebruik van zout koelwater toe. Dit komt vooral door extra… meer

 8. Winning en gebruik van water door de industrie, 1976-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Naar schatting wordt tachtig tot negentig procent van het watergebruik door de industrie ingezet voor koeling. Door de jaarlijks wisselende koelwaterbehoefte fluctueert het gebruik… meer

 9. Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Vanwege droogte in het groeiseizoen van het jaar 2020, steeg het watergebruik ten opzichte van 2019. De afgelopen drie jaren (2018-2020) zijn relatief droge jaren waarbij het… meer

 10. Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2020

  Indicator | 13 juni 2022

  Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2020 aanzienlijk lager dan in 1990. De… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.