Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 11 t/m 20 van de 454

 1. Mechanische en andere niet-chemische bestrijdingsmethoden in de landbouw per teeltsector en gewas

  Indicator | 14 november 2023

  Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd door het ontbreken van nieuwe gegevens. … meer

 2. Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989-2022

  Indicator | 30 november 2023

  De vier grootste natuurorganisaties hadden in 2022 samen 1.821.476 leden. Natuurmonumenten heeft de meeste leden/donateurs (829.575), gevolgd door het Wereld Natuur Fonds… meer

 3. Omvang van de Nederlandse sportvisserij, 1990-2022

  Indicator | 30 november 2023

  In Nederland waren in 2022 meer dan 700 duizend actieve sportvissers aangesloten bij de georganiseerde sportvisserij door middel van vispassen. Door de coronabeperkingen is het… meer

 4. Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960-2023

  Indicator | 9 november 2023

  Dankzij de sluiting van de jacht zijn in Nederland de aantallen zeehonden de laatste zestig jaar gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk ondanks vervuiling en het… meer

 5. Bevolkingsgroei, 2018-2023

  Indicator | 8 november 2023

  De bevolking van Nederland is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2023 met 3,7 procent toegenomen. Niet in alle gemeenten groeide de bevolking, maar bevolkingskrimp kwam nog maar in… meer

 6. Trend van zoogdieren, 1995-2022

  Indicator | 29 oktober 2023

  Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1995. Recent is de toename van enkele soorten echter afgezwakt of is er inmiddels sprake van afname. Over de laatste 12 jaar is… meer

 7. Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2022

  Indicator | 27 oktober 2023

  Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2022 aanzienlijk lager dan in 2004. De… meer

 8. Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2022

  Indicator | 25 oktober 2023

  In de periode 1980-2022 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 65 procent afnam, nam de oppervlakte… meer

 9. Energieverbruik door de industrie, 1990-2022

  Indicator | 25 oktober 2023

  In 2022 is het energieverbruik door de industrie (inclusief raffinaderijen) met 10,9 procent afgenomen. In vrijwel alle branches, op de farmaceutische industrie na, nam het… meer

 10. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1990- 2021

  Indicator | 24 oktober 2023

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. Voor… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.