Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 11 t/m 20 van de 456

 1. Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  In de reserveringsgebieden in het Rijnstroomgebied in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2021 buiten bestaand bebouwd… meer

 2. Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000- 2021

  Indicator | 12 september 2022

  In de periode 2000 - 2021 is in het rivierbed van Rijn en Maas is in het niet stroomvoerende deel het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied toegenomen van 3.405… meer

 3. Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28.673 in 2000 tot 34.267 in 2021, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen… meer

 4. Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2008-2020

  Indicator | 8 september 2022

  De uitgaven voor wegaanleg groeiden tussen 2008 en 2010 om daarna tot 2017 sterk af te nemen; De uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen laten vanaf 2011 een stijgende lijn… meer

 5. Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

  Indicator | 7 september 2022

  Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas dat wordt verbruikt komt… meer

 6. Vermogens- en inkomensongelijkheid, 2011- 2020

  Indicator | 8 september 2022

  De vermogensongelijkheid tussen huishoudens varieert met name door bewegingen op de woningmarkt. In de periode 2011-2014 was sprake van een stijgende vermogensongelijkheid waarna… meer

 7. Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2020

  Indicator | 9 september 2022

  De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2020 toegenomen naar 9,8 miljoen kg werkzame stof. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. … meer

 8. Voedsel met een duurzaamheidskeurmerk

  Indicator | 8 september 2022

  Het marktaandeel voedsel met een duurzaamheidskeurmerk was in 2020 14%. Het marktaandeel 'duurzaam' vlees steeg in de periode 2009- 2019 van ruim 1% naar 34%. … meer

 9. Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het gebruik van de trein groeide tussen 2010 en 2019 met ongeveer 18%, van 17 miljard kilometer in 2010 tot 20,3 miljard kilometer in 2019. Deze groei geldt voor NS en regionale… meer

 10. Woningen in buisleidingstroken, 2000-2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen binnen buisleidingstroken lag in de gehele periode 2000 - 2021 vrijwel constant rond de 240. In het laatste datajaar 2021 is de bebouwing in indicatieve trac├ęs… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.