Verkeer en milieu

Passagiers en goederenvervoer op Schiphol, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling vervoer op Schiphol

Het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht dat via de luchthaven Schiphol is vervoerd nam tussen 1980 en 2001 met ongeveer een factor 4 toe. Doordat vliegtuigen gemiddeld groter zijn geworden, nam het aantal vliegtuigbewegingen (cyclus van landen en stijgen van een vliegtuig) in dezelfde periode minder toe, namelijk met een factor 2,5 in de periode 1980-2000 verviervoudigd. De hoeveelheid vracht is in diezelfde periode op Schiphol toegenomen met 285%. De toename van het luchtverkeer heeft invloed op de ondervonden Geluidhinder per bron, 2021 en de Klachten vliegtuig geluidhinder Schiphol en gezondheid als gevolg van slaapstoornissen. Daarnaast neemt de externe veiligheid voor omwonenden van Schiphol af door de toegenomen vliegtuigbewegingen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het passagier- en goederenvervoer op Schiphol zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Passagiers en goederenvervoer op Schiphol, 1980-2001 (indicator 0028, versie 03 , 8 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.