Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode 1997-2017 is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens gestegen van 32 miljoen tot 76 miljoen. Na een terugval in 2009 steeg het aantal passagiers vanaf 2010 jaarlijks met gemiddeld 6 procent. Hetzelfde geldt min of meer voor het goederenvervoer door de lucht, waarbij de gemiddelde jaarlijkse stijging 4 procent bedroeg.

Ontwikkelingen in de luchtvaart in 2017

Het aantal vervoerde passagiers op Nederlandse luchthavens is in 2017 met ruim 8 procent toegenomen ten opzichte van 2016 tot 76 miljoen passagiers, het hoogste aantal passagiers ooit. Het aantal vluchten nam met 4 procent toe tot 556 duizend. Sinds 1997 is het aantal passagiers op de Nederlandse luchthavens met bijna 138 procent toegenomen. Het aantal vluchten is met 39 procent toegenomen sinds 1997.
Het goederenvervoer nam in 2017 met bijna 7 procent toe ten opzichte van 2016.

Schiphol verreweg de belangrijkste luchthaven van Nederland

Schiphol heeft verreweg het grootste aandeel in het luchtvervoer. In 2017 ging 90 procent van het aantal passagiers en 95 procent van het goederenvervoer via Schiphol; 86 procent van het aantal vluchten (overlandbewegingen) vindt van en naar Schiphol plaats.

Aantal vliegtuigbewegingen afgenomen

Het totaal aantal vliegtuigbewegingen (overland- plus terreinbewegingen) vanaf Nederlandse luchthavens is in de periode 1997-2017 met 4 procent gedaald. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal terreinbewegingen in die periode met 73 procent is afgenomen. Het aantal overlandbewegingen is in 2017 met 590 duizend 26 procent hoger dan in 1997.

Effecten luchtverkeer

De toename van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende ondervonden geluidhinder heeft geleid tot meer klachten over vlieggeluid en meer gezondheidsproblemen als gevolg van slaapstoornissen.


Daarnaast vermindert de externe veiligheid voor omwonenden door het toegenomen aantal vliegbewegingen.

Bronnen

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2017 (indicator 0028, versie 19,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.