Passagiers en goederenvervoer op Schiphol, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht op Schiphol is sinds 1980 verviervoudigd. Het aantal vliegbewegingen verdubbelde ruim.

Ontwikkeling vervoer op Schiphol

Zowel het aantal passagiers als de hoeveelheid vracht die via de luchthaven Schiphol zijn vervoerd zijn tussen 1980 en 2002 met ongeveer een factor 4 toegenomen. Doordat vliegtuigen gemiddeld groter zijn geworden, nam het aantal vliegtuigbewegingen, dit is de cyclus van landen en stijgen van een vliegtuig, in dezelfde periode minder toe, namelijk met een factor 2,5

Effecten vervoer op Schiphol

De toename van het luchtverkeer heeft er voor gezorgd dat de ondervonden geluidhinder meer klachten tot gevolg heeft gehad en dat daarmee de gezondheidproblemen als gevolg van slaapstoornissen zijn toegenomen.

Daarnaast neemt de externe veiligheid voor omwonenden van Schiphol af door de toegenomen vliegtuigbewegingen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het passagier- en goederenvervoer op Schiphol zijn te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Passagiers en goederenvervoer op Schiphol, 1980-2002 (indicator 0028, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.