Passagiers en goederenvervoer op Schiphol, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht op Schiphol zijn sinds 1980 verviervoudigd. Het aantal vliegbewegingen is ruim verdubbeld.

Ontwikkeling vervoer op Schiphol

Zowel het aantal passagiers als de hoeveelheid vracht die via de luchthaven Schiphol zijn vervoerd zijn tussen 1980 en 2003 met meer dan een factor 4 toegenomen. Doordat vliegtuigen gemiddeld groter zijn geworden, is het aantal vliegtuigbewegingen (cyclus van landen en stijgen van een vliegtuig) in dezelfde periode minder gegroeid, namelijk met een factor 2,4.

Aantal vliegtuigbewegingen na 2000 afgenomen

Het aantal vliegbewegingen op Schiphol neemt de laatste jaren af. In 2000 waren er 429 duizend vliegbewegingen op Schiphol; dit aantal is daarna afgenomen tot 404 duizend in 2003. De periode van explosieve groei in het aantal passagiers in de jaren negentig is in 2001 geëindigd. In 2003 is het aantal passagiers licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Effecten vervoer op Schiphol

De toename van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende ondervonden geluidhinder heeft geleid tot meer klachten over vlieggeluid en meer gezondheidsproblemen als gevolg van slaapstoornissen.

Daarnaast vermindert de externe veiligheid voor omwonenden van Schiphol door het toegenomen aantal vliegbewegingen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het passagier- en goederenvervoer op Schiphol zijn te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Passagiers en goederenvervoer op Schiphol, 1980-2003 (indicator 0028, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.