Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens is sinds 1997 met bijna 40% gegroeid. De hoeveelheid vervoerde goederen is in die periode met bijna een kwart toegenomen. Doordat vliegtuigen gemiddeld groter zijn geworden, is het aantal vluchten is in die periode "slechts" met 10% toegenomen.

Ontwikkeling vervoer

Na een periode van explosieve groei in de jaren negentig, is in de periode 2000-2003 het aantal passagiers redelijk stabiel gebleven (circa 41 miljoen). In 2004 is het aantal passagiers met 8% toegenomen ten opzichte van 2003. Ook het goederenvervoer is in 2004 aanzienlijk gegroeid, te weten met bijna 10%.
Schiphol heeft verreweg het grootste aandeel in het luchtvervoer. In 2004 ging 95% van het aantal passagiers en 97% van het goederenvervoer via Schiphol. Ruim 90% van het aantal vluchten vindt van en naar Schiphol plaats.

Aantal vliegtuigbewegingen afgenomen

Het totaal aantal vliegbewegingen vanaf Nederlandse luchthavens is in de periode 1997-2004 met 15% gedaald. Dit komt voor rekening van de afname van het aantal terreinvluchten met 60%. Het aantal overlandbewegingen is in dezelfde periode met 5% toegenomen tot bijna 500 duizend. Op Schiphol bedraagt de toename 15%.

Effecten luchtverkeer

De toename van het luchtverkeer en de daarmee samenhangende ondervonden geluidhinder heeft geleid tot meer klachten over vlieggeluid en meer gezondheidsproblemen als gevolg van slaapstoornissen.


Daarnaast vermindert de externe veiligheid voor omwonenden door het toegenomen aantal vliegbewegingen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het passagier- en goederenvervoer op Schiphol zijn te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Overlandbewegingen zijn vliegbewegingen waarbij de opstijging en de daarop volgende landing niet op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden. Bij terreinbewegingen vinden deze wel op hetzelfde terrein plaats. Voor een verklaring van de overige gebruikte termen wordt verwezen naar de referenties.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2004 (indicator 0028, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.