Natuurlijke hulpbronnen

Balans van hout en houtproducten voor Nederland, 1988-1999

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1988 1990 1994 1995 1999
 
1 000 m3 r.e. zonder schors
Productie   1 119 1 260 1 043 1 104 1 044
w.v. naaldhout 770 845 601 693 651
  loofhout 349 415 442 411 393
Invoer   17 170 17 016 18 118 17 698 25 532
Uitvoer   4 694 4 255 4 889 4 752 5 870
Gebruik   14 502 14 220 14 243 13 523 18 877
Statistisch verschil 1)   -907 -199 29 527 1 829
 
Bron: Stichting Bos en Hout. CBS/MC/okt02
1) Voorraadmutaties, berekeningsverschillen door omrekening naar r.e. (= rondhout-equivalent).

Ontwikkeling van de houtbalans

De houtproducten en het hout dat in Nederland wordt gebruikt zijn voor het belangrijkste deel afkomstig uit het buitenland. Gezaagd hout, papier en karton, en pulp vormen de belangrijkste producten die ingevoerd worden (respectievelijk 22, 35 en 26% van de totale invoer van rondhout en houtproducten). Van de import is circa 75% (1997) afkomstig uit EU-landen, waaronder 23% uit Zweden, 13% uit Finland en 13% uit Duitsland. Slechts een klein deel (5%) is tropisch hout. De houtoogst in Nederland dekt slechts 6,4% (1999) van het Nederlandse gebruik (Stichting Bos en Hout).

Methodiek

De productie van hout en houtproducten is berekend op basis van een enquête onder rondhoutverwerkende bedrijven. Hierdoor kunnen de in de tabel vermelde productiecijfers afwijken van de cijfers over de Ontwikkeling van het Nederlandse bos, 2001-2021. De oogstgegevens zijn bepaald door metingen in het bos. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst. Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabellen in deze sectie alle hoeveelheden omgerekend naar de hoeveelheid rondhout die nodig is geweest om producten te maken. Bij de omrekening naar rondhout-equivalenten is ervan uitgegaan dat de helft van het hout dat overblijft bij de verwerking van rondhout naar gezaagd hout, weer wordt ingezet bij de productie van andere houtproducten, zoals spaan- en vezelplaten en papier en karton.

Referenties

  • SBH (2001). Bos en hout berichten, 2001(2). Stichting Bos en Hout, Wageningen.

Relevante informatie

  • Stichting Bos en Hout. De Stichting Bos en Hout is een kennis- en adviescentrum voor de bos-, hout- en papiersector.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Balans van hout en houtproducten voor Nederland, 1988-1999 (indicator 0070, versie 03 , 18 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.