Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het jaarlijkse verbruik van hout en houtproducten bedraagt in Nederland circa 15 miljoen m3 r.e. zonder schors. In 2004 komt 7,8% van het Nederlandse verbruik uit Nederlands bossen. Ongeveer de helft wordt toegepast als papier en karton.

 1988199019952000200120032004
        
 miljoen m3 r.e. zonder schors    
        
Productie1,11,31,11,00,91,01,0
Invoer17,217,017,719,719,720,920,6
Uitvoer4,74,34,86,16,07,28,0
Verbruik 1)14,514,213,615,615,014,313,9
        
Bron: Probos.CBS/MNC/jul06/0070
1) Berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten (gezaagd hout, platen, papier en karton, overig).
r.e. = rondhout-equivalent.

Helft verbruik voor papier- en kartonproductie

In 2004 is in Nederland 13,9 miljoen m3 aan hout en houtproducten verbruikt. Hiervan is bijna de helft (48%) gebruikt bij de productie van papier en karton. Andere toepassingen zijn: gezaagd hout, plaatmaterialen en 'overige houtproducten' (resp. 33%, 14% en 5% van het totale verbruik). Van het totale Nederlandse verbruik komt slechts 7,8% uit het Nederlandse bos (Probos, 2005).

Meeste hout en houtproducten afkomstig uit Europa

De jaarlijkse invoer van hout en houtproducten bedraagt de laatste jaren circa 20 miljoen m3. Hiervan komt circa driekwart uit de Europese Unie. De invoer van tropisch hout omvat slechts enkele procenten van de totale invoer.

Bronnen

Relevante informatie

  • Probos is een kennis- en adviescentrum voor de bos-, hout- en papiersector.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De Nederlandse productie van hout en houtproducten is berekend op basis van een enquête onder rondhoutverwerkende bedrijven. De hier genoemde productiecijfers kunnen afwijken van de oogstcijfers die het Milieu- en Natuurcompendium vermeldt in de tabel en tekst van 'Ontwikkeling van het Nederlandse bos'. De laatstgenoemde cijfers zijn gebaseerd op metingen in het bos.Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel en tekst alle hoeveelheden omgerekend naar de hoeveelheid rondhout die nodig is om producten te maken. Bij de omrekening naar rondhout-equivalenten (r.e.) is ervan uitgegaan dat de helft van het hout dat overblijft bij de verwerking van rondhout naar gezaagd hout, weer wordt ingezet bij de productie van andere houtproducten, zoals spaan- en vezelplaten en papier en karton. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2004 (indicator 0070, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.