Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het jaarlijkse verbruik van hout en houtproducten bedraagt in Nederland circa 15 miljoen m3 r.e. zonder schors. In 2003 komt 7,3% van het Nederlandse verbruik uit Nederlands bossen. Ongeveer de helft wordt toegepast als papier en karton.

 198819901995200020012003
       
 miljoen m3 r.e. zonder schors   
       
Productie1,11,31,11,00,91,0
Invoer17,217,017,719,719,720,9
Uitvoer4,74,34,86,16,07,2
Verbruik 1)14,514,213,615,615,014,3
       
Bron: Probos.CBS/MNC/okt05/0070
1) Berekend als de som van het gecorrigeerde verbruik van de producten (gezaagd hout, platen, papier en karton, overig).

Helft verbruik voor papier- en kartonproductie

Nederland verbruikt jaarlijks rond de 15 miljoen m3 (r.e. zonder schors) hout en houtproducten. In 2003 wordt bijna de helft (49%) hiervan gebruikt bij de productie van papier en karton. Andere belangrijke toepassingen zijn gezaagd hout, plaatmaterialen en 'overige houtproducten' (resp. 30%, 14% en 7% van het totale verbruik). Van het totale Nederlandse verbruik aan hout en houtproducten is slechts 7,3% afkomstig uit het Nederlandse bos (Probos, 2004).

Meeste hout en houtproducten afkomstig uit Europa

De jaarlijkse invoer van hout en houtproducten omvat de laatste jaren circa 20 miljoen m3 (r.e. zonder schors). Circa 70% van de ingevoerde hout en houtproducten komt uit landen van de Europese Unie. In 2003 bedraagt de invoer van tropisch hout 1,0 miljoen m3 (r.e. zonder schors).

Nederland erg bosarm

Nederland is met 0,36 miljoen hectare bos (10,6% van het Nederlandse landoppervlak) één van de bosarmste landen van de wereld. In 2002 bedraagt de geschatte houtvoorraad in het Nederlandse bos 43 miljoen m3 (r.e. zonder schors) (Dirkse, G.M., et al. (2003)).

Bronnen

  • Dirkse, G.M., W.P. Daamen, H. Schoonderwoerd en J.M. Paasman (2003). Meetnet Functievervulling bos; Het Nederlandse bos 2001-2002. Expertisecentrum LNV, Ede.
  • Probos (2004). Kerngegevens bos en hout in Nederland. Probos, Wageningen.

Relevante informatie

  • Probos is een kennis- en adviescentrum voor de bos-, hout- en papiersector.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De Nederlandse productie van hout en houtproducten is berekend op basis van een enquête onder rondhoutverwerkende bedrijven. De hier genoemde productiecijfers kunnen afwijken van de oogstcijfers die het Milieucompendium vermeldt in de tabel en tekst van 'Ontwikkeling van het Nederlandse bos'. De laatstgenoemde cijfers zijn gebaseerd op metingen in het bos.Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar de hoeveelheid rondhout die nodig is om producten te maken. Bij de omrekening naar rondhout-equivalenten is ervan uitgegaan dat de helft van het hout dat overblijft bij de verwerking van rondhout naar gezaagd hout, weer wordt ingezet bij de productie van andere houtproducten, zoals spaan- en vezelplaten en papier en karton. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2003 (indicator 0070, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.