Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Nederlandse houtbalans beschrijft de productie, invoer, uitvoer en het verbruik van hout en houtproducten. In 2008 bedraagt het verbruik 13,7 miljoen m3. Hiervan is 49 procent toegepast bij de productie van papier en karton en 31 procent als gezaagd hout. Van het verbruik komt 8,2 procent uit Nederlandse bossen.

 19881990199520002005200620072008
         
 miljoen m3 rondhoutequivalent zonder schors
         
Productie1,11,31,11,01,01,11,01,1
Invoer17,217,018,019,922,220,821,722,8
Uitvoer4,74,35,06,28,59,08,89,3
Verbruik 1)14,514,213,915,713,612,512,513,7
 
Bron: Probos.CBS/CLO/sept09/0070
1) Berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten (gezaagd hout, platen, papier en karton, overig).

Meeste verbruik voor papier- en kartonproductie

In 2008 is in Nederland 13,7 miljoen m3 (rondhoutequivalent) aan hout en houtproducten verbruikt. Iets minder dan de helft (49 procent) is gebruikt bij de productie van papier en karton. Andere toepassingen, gezaagd hout, plaatmaterialen en 'overige houtproducten' nemen resp. 31, 16,5 en 3,5 procent van het totale verbruik voor hun rekening.

Zelfvoorzieningsgraad

In 2008 komt van het totale Nederlandse verbruik 8,2 procent uit het Nederlandse bos. Dit is 10 procent meer dan het jaar ervoor.

Invoer vooral uit Europa

Het overgrote deel van de houtproducten in Nederland is ingevoerd vanuit het buitenland. De invoer van hout en houtproducten bedraagt jaarlijks circa 20 miljoen m3 (rondhoutequivalent). Hiervan komt ongeveer driekwart uit de Europese Unie. In 2008 maakt tropisch hout 5 procent uit van de invoer van alle houtproducten.

Certificering

In 2008 was 33,8 procent van het gezaagde hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt voorzien van een FSC, PEFC, CSA of SFI certificaat. Vooral naaldhout komt met een certificaat op de Nederlandse markt. Het overgrote deel van de gecertificeerde hout heeft een FSC (11,6 procent) of PEFC (22,2 procent) certificaat.
92 Procent van het gecertificeerde hout op de Nederlandse markt voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid.
35,5 Procent van het Nederlandse houtverbruik is als aantoonbaar legaal hout op de Nederlandse markt gebracht. Het betreft hout dat is voorzien van de door de Nederlandse overheid als aantoonbaar legaal bestempelde certificaten FSC, PEFC, CSA, SFI, MTCC en TLTV (Oldenburger, J., A. Winterink en N. Leek, 2010)

Bronnen

  • Oldenburger, J., A. Winterink en N. Leek (2010). Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008, Probos, Wageningen.
  • Probos (2009). Kerngegevens bos en hout in Nederland. Probos, Wageningen.

Relevante informatie

  • Probos is een kennis- en innovatiecentrum voor de bos-, hout- en papiersector.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Balans voor hout en houtproducten voor Nederland
Omschrijving
Ontwikkeling van de productie, invoer, uitvoer en het verbruik van hout en houtproducten in Nederland.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens Probos.
Berekeningswijze
De gegevens zijn berekend door Probos op basis van gegevens uit de statistiek voor de buitenlandse handel van het CBS.
Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar m3 rondhoutequivalent zonder schors. Een rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaald product te maken. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.
Voor de omrekening van de oorspronkelijke eenheid (bijvoorbeeld m3 gezaagd hout of ton houtpulp) naar m3 rondhoutequivalent worden de waarden vermenigvuldigd met een productspecifieke conversiefactor. De waarden staan dan uitgedrukt als m3 rondhoutequivalent zonder schors.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Productie, invoer, uitvoer en verbruik van rondhout, gezaagd hout, plaatmaterialen, grondstoffen papier, papier en karton, tropisch hout.
Gegevens over de invoer en uitvoer van niet-tropisch en tropisch hout en houtproducten: herkomst en bestemming.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Kerngegevens bos en hout in Nederland (Probos, 2009).
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2008 (Oldenburger, J., A. Winterink en N. Leek, 2009).
Opmerking
In de vorige versie van deze indicator werd voor de zelfvoorzieningsgraad abusievelijk voor 2007 een percentage van 8,1 procent gepubliceerd. Het juiste percentage is 7,4 procent (in plaats van 8,1 procent).
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2008 (indicator 0070, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.