Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Nederlandse houtbalans beschrijft de productie, invoer, uitvoer en het verbruik van hout en houtproducten. In 2007 bedraagt het verbruik 12,5 miljoen m3. Hiervan is 41,5 procent toegepast bij de productie van papier en karton en 36 procent als gezaagd hout. Van het verbruik komt 8,1 procent uit Nederlandse bossen.

 19881990199520002004200520062007
         
 miljoen m3 rondhoutequivalent zonder schors
         
Productie1,11,31,11,01,01,01,11,0
Invoer17,217,018,019,920,622,220,821,7
Uitvoer4,74,35,06,28,08,59,08,8
Verbruik 1)14,514,213,915,713,213,612,512,5
         
Bron: Probos.CBS/MNC/sept08/0070
1) Berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten (gezaagd hout, platen, papier en karton, overig).

Meeste verbruik voor papier- en kartonproductie

In 2007 is in Nederland 12,5 miljoen m3 (rondhoutequivalent) aan hout en houtproducten verbruikt. Iets minder dan de helft (41,5 procent) is gebruikt bij de productie van papier en karton. Andere toepassingen, gezaagd hout, plaatmaterialen en 'overige houtproducten' nemen resp. 36, 17,5 en 5 procent van het totale verbruik voor hun rekening.

Zelfvoorzieningsgraad

In 2007 komt van het totale Nederlandse verbruik 8,1 procent uit het Nederlandse bos. Dit is 0,8 procent minder dan het jaar ervoor.

Invoer vooral uit Europa

Het overgrote deel van de houtproducten in Nederland is ingevoerd vanuit het buitenland. De invoer van hout en houtproducten bedraagt jaarlijks circa 20 miljoen m3 (rondhoutequivalent). Hiervan komt ongeveer driekwart uit de Europese Unie. In 2007 maakt tropisch hout 6 procent uit van de invoer van alle houtproducten.

Certificering

In 2005 kwam 36,4 procent van het totale Nederlandse verbruik aan hout en houtproducten (exclusief papier en karton) uit een bos dat is gecertificeerd volgens FSC, PEFC, MTCC, CSA of SFI. Vooral naaldhout komt uit gecertificeerde bossen. Het overgrote deel van de gecertificeerde bossen heeft een FSC of PEFC certificering.
Van het hout dat op de Nederlandse markt komt heeft 13,3 procent een certificaat volgens één van de genoemde certificeringssystemen. De rest van het hout uit gecertificeerde bossen heeft geen certificaat (Oldenburger, J. en N. Leek, 2007).

Bronnen

Relevante informatie

  • Probos is een kennis- en adviescentrum voor de bos-, hout- en papiersector.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Balans voor hout en houtproducten voor Nederland
Omschrijving
Ontwikkeling van de productie, invoer, uitvoer en het verbruik van hout en houtproducten in Nederland. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgende houtproducten: gezaagd hout, platen, papier en karton, en overige producten.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens Probos.
Berekeningswijze
De gegevens zijn berekend door Probos op basis van gegevens uit de statistiek voor de buitenlandse handel van het CBS.
Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar m3 rondhoutequivalent zonder schors. Een rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaald product te maken. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.
Voor de omrekening van de oorspronkelijke eenheid (bijvoorbeeld m3 gezaagd hout of ton houtpulp) naar m3 rondhoutequivalent worden de waarden vermenigvuldigd met een productspecifieke conversiefactor. De waarden staan dan uitgedrukt als m3 rondhoutequivalent zonder schors.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Productie, invoer, uitvoer en verbruik van rondhout, gezaagd hout, plaatmaterialen, grondstoffen papier, papier en karton, tropisch hout.
Gegevens over de invoer en uitvoer van niet-tropisch en tropisch hout en houtproducten: herkomst en bestemming.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Probos (2007). Kerngegevens bos en hout in Nederland. Probos, Wageningen.
Oldenburger, J. en N. Leek (2007). Ruim 13% gecertificeerd hout op de Nederlandse markt. Bosberichten 2007-1. Probos, Wageningen.
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2007 (indicator 0070, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.