Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Slechts 6 % van het verbruik van hout en houtproducten komt uit de Nederlandse bossen. 70 % van de invoer is afkomstig uit de Europese Unie.

 1988199019941995199920002001
 
 1 000 m3 r.e. zonder schors
Productie1 1191 2601 0431 1041 0441 039865
w.v.naaldhout770845601693651645544
 loofhout349415442411393394321
Invoer17 17017 01618 11817 69821 53019 72519 729
Uitvoer4 6944 2554 8894 7526 0076 0806 007
Verbruik14 50214 22014 24313 52316 49815 60715 007
Statistisch verschil 1)-907-19929527-69-923-490
 
Bron: Stichting Bos en Hout.CBS/MC/jul03/0070
1) Berekeningsverschillen door omrekening naar r.e. (= rondhout-equivalenten).

Houtproductie dekt klein deel verbruik

Slechts 6 % van het Nederlandse verbruik aan hout en houtproducten komt uit het Nederlandse bos. De rest is afkomstig uit het buitenland. Voor de productie van het ingevoerde hout is in het buitenland een bosareaal nodig dat ongeveer 15 maal zo groot is als de oppervlakte bos in Nederland (SBH).

Invoer vooral uit de Europese Unie

De invoer van hout- en papierproducten is voor 70 % afkomstig uit landen van de Europese Unie, voornamelijk Zweden, Finland en Duitsland. Van de invoer aan houtproducten komt 12% uit tropische bossen. Gezaagd hout, plaatmaterialen en papier en karton zijn de belangrijkste producten die worden ingevoerd.

Nederland erg bosarm

Nederland is één van de bosarmste landen van de wereld. Met ruim 0,3 miljoen hectare omvat het Nederlandse bos slechts 0,01% van de totale bosoppervlakte op aarde (SBH, 2001). De geschatte houtvoorraad in het Nederlandse bos bedraagt 58 miljoen m3 (Dirkse, G.M., W.P. Daamen en H. Schoonderwoerd (2003)).

Wereldvoorraden en verbruik

Met 3,5 miljard hectare is bos één van de belangrijkste bodembedekkers op aarde. Het meeste bos bevindt zich in Rusland (22%) en Brazilië (16%), gevolgd door Canada (7%), VS (6%) en China (4%). Tussen 1990 en 1995 is het wereldbosareaal jaarlijks met ruim 11 miljoen hectare afgenomen, en na 1995 met 9 miljoen hectare per jaar. In de ontwikkelingslanden neemt het bosareaal dramatisch af, terwijl in de ontwikkelde landen het bosareaal jaarlijks toeneemt met bijna 2 miljoen hectare.Op wereldschaal levert het bos jaarlijks 3,2 miljard m3 hout. Naar schatting 55% hiervan bestaat uit brandhout, dat in veel gebieden nog steeds één van de belangrijkste energiebronnen is. Werkhout (het overige hout) is rondhout dat als zodanig kan worden gebruikt (palen), of voor verwerking tot producten geschikt is. De wereldproductie van werkhout bedraagt 1,5 miljard m3. Hiervan produceren de ontwikkelde landen 70% en de ontwikkelingslanden 30% (SBH, 2001).

Wat is een rondhout-equivalent?

Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar de hoeveelheid rondhout die nodig is geweest om producten te maken (r.e. = rondhout-equivalent). Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan, die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst.

Technische toelichting

De Nederlandse productie van hout en houtproducten is berekend op basis van een enquête onder rondhoutverwerkende bedrijven. De productiecijfers kunnen afwijken van de oogstcijfers in de indicator , welke gebaseerd zijn op metingen in het bos.

Bronnen

  • Dirkse, G.M., W.P. Daamen en H. Schoonderwoerd (2003). Het Nederlandse bos 2001-2002 (tweede concept). Alterra, Bureau Daamen en Bosdata, Wageningen / Kesteren.
  • SBH (2001). Werelbosareaal neemt af, vraag naar hout stijgt. Bos en hout berichten, 2001(2). Stichting Bos en Hout, Wageningen.

Relevante informatie

  • Stichting Bos en Hout. De Stichting Bos en Hout is een kennis- en adviescentrum voor de bos-, hout- en papiersector.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988-2001 (indicator 0070, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.