Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Nederland verbruikt jaarlijks circa 15 miljoen m3 hout en houtproducten. Ruim de helft wordt toegepast als papier en karton. In 2005 komt 7,3% van het verbruik uit Nederlands bossen.

 1988199019952000200320042005
        
 miljoen m3 rondhoutequivalent zonder schors  
        
Productie1,11,31,11,01,01,01,0
Invoer17,217,018,019,920,920,622,2
Uitvoer4,74,35,06,27,28,08,5
Verbruik 1)14,514,213,915,714,313,213,6
        
Bron: Probos.CBS/MNC/apr07/0070
1) Berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten (gezaagd hout, platen, papier en karton, overig).

Helft verbruik voor papier- en kartonproductie

In 2005 is in Nederland 13,6 miljoen m3 (rondhoutequivalent) aan hout en houtproducten verbruikt. Ruim de helft (51 procent) hiervan wordt gebruikt bij de productie van papier en karton. Andere toepassingen, gezaagd hout, plaatmaterialen en 'overige houtproducten' nemen resp. 30, 14 en 4 procent van het totale verbruik voor hun rekening.

Certificering

In 2005 komt 36,4 procent van het totale Nederlandse verbruik aan hout en houtproducten (exclusief papier en karton) uit een bos dat is gecertificeerd volgens FSC, PEFC, MTCC, CSA of SFI. Vooral naaldhout komt uit gecertificeerde bossen. Het overgrote deel van de gecertificeerde bossen heeft een FSC of PEFC certificering. 13,3 Procent van het hout dat op de Nederlandse markt komt heeft een certificaat volgens één van de genoemde certificeringssystemen (J. Oldenburger en N. Leek, 2007).

Zelfvoorzieningsgraad

Van het totale Nederlandse verbruik komt 7,3 procent uit het Nederlandse bos. Dit is 0,5 procent minder dan het jaar ervoor.

Invoer vooral uit Europa

Het overgrote deel van de houtproducten in Nederland is ingevoerd vanuit het buitenland. De invoer van hout en houtproducten bedraagt jaarlijks circa 20 miljoen m3 (rondhoutequivalent). Hiervan komt ongeveer driekwart uit de Europese Unie. In 2005 maakt tropisch hout 10 procent uit van de invoer van alle houtproducten.

Bronnen

  • Oldenburger, J. en N. Leek (2007). Ruim 13% gecertificeerd hout op de Nederlandse markt. Bosberichten 2007-1. Probos, Wageningen.
  • Probos (2006). Kerngegevens bos en hout in Nederland. Probos, Wageningen.

Relevante informatie

  • Probos is een kennis- en adviescentrum voor de bos-, hout- en papiersector.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel alle hoeveelheden omgerekend naar m3 rondhoutequivalent zonder schors. Een rondhoutequivalent is de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaald product te maken. Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst. Voor de omrekening van de oorspronkelijke eenheid (m3 spilhout met schors) naar m3 rondhoutequivalent worden de waarden vermenigvuldigd met 0,9. De waarden staan dan uitgedrukt als m3 rondhoutequivalent met schors. Voor de omrekening naar m3 rondhoutequivalent zonder schors worden de waarden met 0,85 vermenigvuldigd.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2005 (indicator 0070, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.